KOLĘDOWANIE W NASZEJ PARAFII

Nasza młodzianowska parafia, już od lat, pięknie wpisuje się w tradycję bożonarodzeniowego kolędowania.

Wieczór Kolęd, który odbył się tydzień temu, był bardzo piękny. Otworzył go doniosły i pełen muzycznej elegancji występ
chóru „Gloria Dei”, który pod przewodnictwem Pana Organisty Romana Danielewicza wykonał trzy kolędy: „Dzisiaj w Betlejem”, „Święta Panienko” i „Gore Gwiazda Jezusowi”. Następnie swoje umiejętności wokalne zaprezentowała Schola dziecięca, której akompaniowała Siostra Magdalena Reda CR. Szczególnie wzruszająca była w ich wykonaniu kolęda Powstańców warszawskich, która udowodniła, że na każdym etapie naszej historii Polacy chcieli kultywować zwyczaj kolędowania. Koncert zakończył występ wspaniałej młodzieżowej Scholi Pallotiego, która wykonała trzy utwory: „Gore Gwiazda Jezusowi”, „Gdy śliczna Panna” oraz „Pierwsza Gwiazda”. Multinstrumentalny występ młodzieży wraz z ich przepięknym wokalem daje radosną pewność, że tradycja kolędowania w narodzie jest żywa i prędko nie zaginie.

Zwyczaj kolędowania i wspólne śpiewanie kolęd, to głęboko zakorzeniona polska tradycja. Słowo „kolęda”, które wywodzi się od łacińskiego „calendae” i oznacza w dosłownym tłumaczeniu „pierwszy dzień miesiąca”, ma rodowód rzymski i romański, które to kultury wraz z obyczajem chrześcijańskim stały się podstawą kultury europejskiej.

Najstarsze polskie kolędy pochodzą z XV wieku i są łacińskimi i czeskimi pieśniami przełożonymi na język polski. Złotym
wiekiem polskich kolęd był XVII i XVIII wiek, czyli okres baroku. To wtedy polskich kolęd powstało najwięcej i w wielu
formach pozostały do czasów współczesnych. Jedną z najstarszych kolęd jest „Anioł pasterzom mówił”, której zapis datuje się na rok 1551. Oprócz niej także: „W żłobie leży”, której autorem – podobnie jak kolędy „Gdy się Chrystus rodzi” – jest ks. Piotr Skarga. Powstanie kolęd „Przybieżeli do Betlejem” i „Lulajże Jezuniu” również przypada na wiek XVII, a przypuszcza się, że kolęda „Bóg się rodzi” wywodzi się z 1792 roku, co budziło skojarzenia z ówczesną sytuacją Polski, czyli rozbiorami. Największą popularnością na całym świecie cieszy się wciąż, napisana w 1818 roku, kolęda „Cicha noc”, która została przetłumaczona na ponad 300 języków.

Śpiewanie kolęd ma nie tylko długą i bogatą tradycję, ale jest zwyczajem, który ma moc jednoczenia ludzi. Kolędowanie
pozwala budować wspólnotę, jedność, poczucie przynależności. Niesie mnóstwo pozytywnych emocji, gdyż przywodzi na myśl dom rodzinny i tę jedyną, niepowtarzalną w roku noc. Wspólne śpiewanie kolęd zbliża do siebie ludzi, sprawia, że nikt nie czuje się osamotniony. Bez wspólnego kolędowania Wigilia jest jedynie może trochę bardziej uroczystą kolacją. To dzięki pięknym polskim kolędom Święta Bożego Narodzenia przeżywa się głębiej, mocniej jednocząc się z Bożym Dziecięciem.

To wielka radość, że w naszej parafii Wieczór Kolęd jest już piękną tradycją. Mamy wspaniałe głosy, prawdziwe wokalne
talenty i chęci, które czynią naszą parafię wspólnotą ludzi tworzących na chwałę Bożą.

 

mf do góry