DZIADKOWIE Z KRÓLEWSKIEGO RODU

Życie ich było proste i prawe...

21 stycznia przypada Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień Dziadka. Joachim i Anna – najsłynniejsi Dziadkowie w historii świata.
Dzidkowie Jezusa. Matkę Jezusa, Dziewczynę z Nazaretu, Maryję [hebrajskie imię Miriam], doskonale znamy. Ojca też.
Ale co wiemy o Dziadkach Jezusa?

„Życie ich było proste i prawe” - tymi słowami anonimowy autor średniowiecznej legendy „Księga o narodzeniu świętej Maryi” opisuje życie Rodziców Matki Pana Jezusa, świętych Joachima i Anny. Wiele wiadomości o nich znajdujemy w apokryfach.

Babcia Jezusa Anna przyszła na świat w Betlejem, około 70 lat przed Jego narodzeniem. Anna wywodziła się z królewskiego rodu Dawida. Otrzymała od rodziców staranne wychowanie, pogłębione przez służbę w Świątyni Jerozolimskiej. Gdy miała 24 lata poślubiła Joachima, Galilejczyka z zamożnej i znakomitej rodziny. Zamieszkali w Nazarecie. Małżonków łączyło wielkie uczucie, ale nie byli szczęśliwi. Mimo dwudziestu lat pożycia nie mieli dzieci. Joachim będąc już w podeszłym wieku udał się na pustynię, by tam przez 40 dni pościć i modlić się o potomstwo. Anna zaś błagała Boga w swoim domu o zdjęcie z niej piętna niepłodności. Żeby uniknąć ludzkiego gadania i drwin [z powodu braku dzieci] przeprowadzili się z Galilei do Jerozolimy. Zamieszkali w miejscu, gdzie dziś wznosi się kościół św. Anny. W kilka miesięcy po przeprowadzce, we wrześniu 19 roku p.n.e., 44-Letnia Anna powiła przecudnej urody dziewczynkę, której nadano imię Miriam.

Młodziutką Miriam Rodzice oddali na wychowanie do Świątyni Jerozolimskiej. Z innymi dziewczętami wzrastała w cnocie,
poznawała Pisma, aby w końcu zostać żoną Józefa. Joachim i Anna doczekali się WNUKA. Rodzice nadali Mu imię JEZUS.

Szczęśliwe zakończenie historii Joachima i Anny okazało się początkiem chrześcijaństwa. Nie wiadomo kiedy umarła
św. Anna. Apokryfy mówią, że gdy Maryja została zaślubiona Józefowi, Anna odeszła w cień – jej rola w historii została
już spełniona.

 

opr.
Jadwiga Kulik do góry