TYPOWY MĘŻCZYZNA

– MAŁO GADANIA, DUŻO DZIAŁANIA

Człowiek, nawet wtedy kiedy błądzi, jest przedmiotem szczerej i troskliwej opieki Boga. Wyrazem tej Bożej troski jest
dopuszczenie świętych do wpływu na nasze życie ludzkie.

Święty Józef jest jednym z najwspanialszych świętych Kościoła. Chociaż w Ewangelii nie wypowiedział ani jednego słowa, to jednak swoje „tak” wyraził poprzez postępowanie. Typowy facet. Mało gadania, więcej działania.

Św. Józef to ewangeliczny szczęściarz. To człowiek, który miał szczęście żyć, pracować i [według Tradycji] umrzeć, mając obok siebie Jezusa i Maryję. Trudno wyobrazić sobie większą łaskę! Może dlatego Tradycja nazwała św. Józefa patronem dobrej śmierci. Z drugiej strony Józef musiał wykazywać się niezwykłymi przymiotami ducha, skoro Bóg okazał mu tak wielkie zaufanie i powierzył opiekę nad tymi dwiema Najświętszymi Osobami.

Św. Józef był człowiekiem prostym, skromnym i ubogim, chociaż pochodził z królewskiego rodu Dawida. W sprawie szczegółów jego życia musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy,
a jego imię wymieniają 14 razy.

Św. Józef jest patronem aż 264 polskich kościołów, w tym i naszej parafii, prowadzonej przez księży pallotynów.

W dzień patronalnej uroczystości podziękujmy św. Józefowi za jego dyskretną ojcowską opiekę nad naszą Wspólnotą. Powierzmy mu codzienne trudności naszych rodzin. Św. Teresa z Avila twierdziła, że o cokolwiek prosiła Pana Boga
za przyczyną św. Józefa, zawsze to otrzymywała i nie była nigdy zawiedziona. Z kolei św. Alfons Maria Liguori powiedział: „Każdy musi wiedzieć, że po Matce Bożej, św. Józef jest ze wszystkich świętych najukochańszy Bogu. Ma on dzięki temu wielką siłę Pana w sobie i może uzyskać łaski dla swoich wyznawców”. Zatem módlmy się: „Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone, stają się łatwymi do rozwiązania. Błagamy Cię więc,
wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach i troskach. Oddal
od nas niebezpieczeństwa, weź pod swoją opiekę nasze życie, nasz dom, naszą parafię, naszych kapłanów. Ty, który wraz z Królową Apostołów chronisz nasz kościół spraw, abyśmy wierni Jezusowi i ideałom św. Wincentego Pallottiego
w pełni zasłużyli na niebo”.

Uroczysta Mszy święta odpustowa w naszym kościele – we wtorek, 19 marca o godz. 1800. Przybądźmy bardzo licznie! Pozostałe Msze święte – o 630 i 900.

 

opr.
Jadwiga Kulik

do góry