JAK CO ROKU ZAPRASZAMY

Jak co roku, zapraszamy Was, drodzy Czytelnicy, do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Obrzędu tego będzie można dokonać w naszym kościele po wszystkich Mszach świętych w drugim dniu naszych rekolekcji, w Dzień Świętości Życia, czyli w poniedziałek, w Zwiastowanie Pańskie, 25 marca 2019 roku.

Od tego momentu przez dziewięć miesięcy, aż do dnia urodzenia, wiele dzieci, zwłaszcza zagrożonych w swoim istnieniu, jest otoczonych troską i modlitwą, życzliwością i miłością ludzi dobrej woli. Ta modlitwa
i życzliwość umacnia również rodziców dziecka, aby mieli odwagę i siłę w przyjęciu daru poczętego życia z miłością i odpowiedzialnością.

Adoptujemy poczęte dziecko, które jest zagrożone śmiercią z różnych przyczyn. W dzisiejszych czasach tak wiele kobiet na całym świecie rozważa aborcję z przyczyn ekonomicznych, ze strachu przed trudem wychowania, z powodu braku wsparcia najbliższych… Nasza modlitwa może uchronić wiele niewinnych istnień ludzkich.


Duchowa Adopcja jest wielkim dobrem także dla samego adoptującego. Polega ona na codziennym przez 9 miesięcy odmawianiu w intencji jednego dziecka jednej dziesiątki różańca wraz z dodatkową modlitwą. Ponadto możemy także podjąć inne pobożne praktyki czy umartwienia. Oto tekst modlitwy: „Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.”

W zeszłym roku w naszej parafii około sto wspaniałych osób podjęło Duchową Adopcję. Niech Pan Bóg Wam wynagrodzi tę ofiarę i pozwoli w niebie spotkać się z omodlonymi przez Was, szczęśliwie narodzonymi dziećmi.

 

Ewa Gawor

do góry