OWOCE POSTU

Wielki Post, to czas wyjątkowej pracy nad kształtowaniem ducha. Pragniemy podziękować naszym Parafianom za trzy szczególne sprawy.

Za rekolekcje dla młodzieży, które otworzyły Wielki Post. Przez trzy dni (6-8 marca) naprawdę w naszym kościele się działo! Młodzi ludzie byli świadkami kilku pantomim przygotowanych przez Wspólnotę „Galilea” i jej Sympatyków,
mogli czynnie wziąć udział w rozprawie sądowej, szczerze wypowiedzieć swoje poglądy. Wszyscy chętnie się angażowali,
licznie przybywali do naszej świątyni, czynnie uczestniczyli, słuchali, nie przeszkadzali… Trzeciego dnia nastąpiło podjęcie ważnej, może najważniejszej w ich życiu, decyzji – wielu młodych ludzi przy ołtarzu w naszym kościele przyjęło
Jezusa Chrystusa za swojego jedynego Pana i Zbawiciela. Oby trwali przy Nim do końca życia!

Za Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
Około 150 osób podjęło w naszej Parafii dzieło ocalenia poczętego, a zagrożonego, dziecka. Wszyscy oni 25 marca,
po rekolekcyjnych Mszach świętych, rozpoczęli codzienną dziewięciomiesięczną modlitwę za dziecko i jego rodziców
o cud narodzin. Niech Pan Bóg w swej hojności obdarzy ich tym, co jest najbardziej potrzebne!

Za parafialne Misterium Męki Pańskiej.
W 5. Niedzielę Wielkiego Postu, 7 kwietnia wieczorem, przeżyliśmy wyjątkowe chwile. Pomysłodawcą i reżyserem Misterium był Pan Organista Roman Danielewicz. Przygotowanie scen z męki Jezusa wymagało wiele wysiłku i czasu. Wszyscy oglądający – przeżywali je w wielkim skupieniu i zamyśleniu. Świadczyła o tym cisza, jaka nastąpiła
na zakończenie. Niech to piękne doświadczenie ubogaca przez cały rok nasze dusze, umacnia wiarę w Chrystusa!

 

opr.

do góry