O BOGU BEZ ŚCIEMY

W naszej parafii ponad 200 osób przygotowywało się w tym roku do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kandydaci uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach w małych kilkunastoosobowych grupach. Cztery spośród piętnastu grup poprowadzili członkowie Wspólnoty „Galilea”.

Animatorzy starali się przekonać młodych ludzi, że każdy z nich jest kochany przez Boga bez względu na to jak się czują, jak żyją, a nawet bez względu na to, co o Bogu myślą. Na Jego miłość nie trzeba zasługiwać. Wielu przyznawało, że nie odczuwają miłości Bożej na co dzień, bo wokół nas i w nas jest wiele grzechu, ale usłyszeli, że jedyną szansą wydostania spod mocy zła jest Jezus, który oddał za nas życie.

Podczas wielkopostnych rekolekcji, pt. „O Bogu bez ściemy” była okazja zdecydować, czy chcemy zaprosić Jezusa do swojego życia. Pantomimy, drama, film i świadectwa sprawiły, że młodzież słuchała z zaciekawieniem, a wielu chętnie wypowiadało się do mikrofonu.

Pierwszy dzień rekolekcji w zaskakujący i zabawny sposób przypominał jaka jest Boża miłość. Drugi dzień był bardzo poważny, ponieważ świątynia stała się na ten czas miejscem rozprawy sądowej. Sugestywna drama i wypowiedzi uczestników, z których niektórzy uznali oskarżonego winnym zarzucanych mu przestępstw, a inni gotowi byli go uniewinnić budziła wiele emocji. Nikt nie spodziewał się jaką rolę odegra w tym procesie Jezus, który wkroczył w ostatniej chwili, ratując oskarżonego. Trzeci dzień rekolekcji zamykała Msza święta, podczas której można było zaprosić Jezusa do swojego życia. Był to bardzo poruszający moment. Ogromna większość kandydatów do bierzmowania głośno odczytała przy ołtarzu deklarację przyjęcia Jezusa.

Mamy nadzieję, że Boże ziarno zasiane podczas rekolekcji i comiesięcznych spotkań, w każdym z tych młodych serc
w jakiś sposób zakiełkuje. 7 maja 2019 roku towarzyszyliśmy młodym w przyjęciu sakramentu bierzmowania.

Program rekolekcji „O Bogu bez ściemy” powstał we Wspólnocie „Galilea”. Prowadziliśmy je już wcześniej dla uczniów
6 radomskich szkół średnich. Dziękujemy naszym przyjaciołom spoza Galilei, którzy chętnie wzięli udział w przeprowadzeniu rekolekcji.

 

Agnieszka Dąbrowska

 

A oto świadectwa Bierzmowanych 7 maja 2019 roku:
„Spotkania w małych grupach dały mi inne spojrzenie na świat, pomoc w rozwiązywaniu problemów, odpowiedzi
na nurtujące pytania oraz całkiem dużo wiedzy”.

„Dzięki spotkaniom otworzyłam się na Pana Jezusa i zaczęłam traktować Go poważnie”.

„Bardzo się cieszę, że wyrwałam się z domu i tutaj przyszłam, bo dało mi to naprawdę dużo ciepła, pozytywnej energii
i innego myślenia o życiu”.

„Na rekolekcjach zobaczyłam w innej formie, co to jest naprawdę miłość”.

„Rekolekcje dały mi dużo radości, innego spojrzenia na świat, naukę o życiu, świecie i Bogu. Przyjemnie było słuchać
i oglądać przygotowane katechezy”.

„Dzięki rekolekcjom poważnie pomyślałem o niektórych sprawach”.

„Zrozumiałam, że to ja wybieram, czy chcę przyjąć Boga do serca i że to jest moja decyzja”.

do góry