MATKA BOŻA ZAPRASZA CIĘ DO MODLITWY

O różańcu warto pamiętać nie tylko w październiku. Powinien on stać się naszą codziennością, niejako wtopić się
w rzeczywistość. Różaniec nie jest czymś martwym, przeciwnie - wielu ludzi odnajduje w nim życie, mówią,
że to modlitwa pulsująca miłością, dająca radość, niosąca ukojenie.

Wśród takich osób szczególnie są członkowie Kół Żywego Różańca, którzy nie wyobrażają sobie funkcjonowania
bez tej modlitwy. Codziennie oddają Bogu kilka chwil, wielbiąc przy tym Maryję. Każdy z nich odmawia przynajmniej jeden dziesiątek. Mimo to otrzymuje łaski przypisane odmówieniu wszystkich części różańca. Taka jest moc Koła Różańcowego. Jedna Róża Różańcowa odmawia codziennie cały różaniec, choć każdy z członków odmawia jeden dziesiątek.

Warto włączyć się w ten Ruch z wielu powodów, przede wszystkim jednak ze względu na pamięć modlitewną sióstr
czy braci za naszego życia i po śmierci. Członkowie Kół zawsze pamiętają o sobie przed Bogiem. Modlą się w intencjach wyznaczonych przez papieża i parafię oraz za żyjących i zmarłych członków. Zamawiają też Msze święte w ich intencji. Pięknie – z zapalonymi świecami – uczestniczą w pogrzebach członków Koła.

Przynależność do Róży wiąże się z kilkoma obowiązkami, których wypełnienie nie należy jednak do rzeczy niemożliwych. Codzienna modlitwa różańcowa (odmawianie przynajmniej jednej tajemnicy, która została powierzona przy „zmianie tajemnic”), udział w comiesięcznych spotkaniach – wymiana tajemnic, przystępowanie do sakramentów świętych
i szerzenie kultu Maryi – to jedne z podstawowych zadań. Ważny jest także udział w pogrzebie zmarłego członka
Żywego Różańca oraz modlitwa o spokój jego duszy.

Członkowie Żywego Różańca, po wpisaniu do Księgi Żywego Różańca, są zobowiązani do:
- wiernego odmawiania i rozważania codziennie wyznaczonej tajemnicy różańcowej;
- udziału w comiesięcznym Nabożeństwie połączonym ze zmianą tajemnic;
- jeśli to możliwe uczestniczenia w październikowych nabożeństwach różańcowych;
- szerzenie czci Matki Najświętszej przez przykład własnego życia;
- odważnego stawania w obronie wiary i Kościoła.

Spotkania Kół Żywego Różańca odbywają się w naszej parafii w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 1700
w kaplicy Świętej Rodziny. Opiekunem Grupy jest Ksiądz Proboszcz Lucjan Andrzej Rożek SAC.

opr. Bartłomiej Paduch

 

do góry