CZAS PODJĄĆ DECYZJĘ

Wydaje się, że jeszcze słychać dźwięki Poloneza ze Studniówki… Jeszcze zapachem jej perfum pachnie Twoja koszula… Elegancka suknia nieśmiało kryjąca dziewczęce wdzięki leży gdzieś w kącie pomięta… I tylko te myśli niepokorne spać nie dają i rozkoszować się marzeniami… Bo Ty... nie przestajesz śnić o Bogu.

Kapłan - zawód, czy powołanie?

Jeszcze kilkanaście lat temu decyzja syna lub córki o tym, że zamierza wybrać drogę powołania, budziła w rodzinach najczęściej radość. Była powodem do dumy dla całej rodziny. Rodzice często modlili się o to, by któreś z ich dzieci odkryło swoje powołanie do życia duchownego.

Być z Chrystusem, czyli robić wszystko, żeby to On był najważniejszy w życiu.

Kapłaństwo, to przede wszystkim powołanie. Z drugiej strony ksiądz także wykonuje konkretną pracę, a zatem ksiądz to w pewnym sensie także zawód. Dzisiejszy świat kładzie na szali ryzyka niemal wszystko. Liczą się: kariera, władza, seks i - jak to młodzi mówią - kasa. Wybór kapłaństwa, jako drogi życiowej, to dla młodego człowieka nie lada wyzwanie. Seminarium, to szczególnego rodzaju studia wyższe. By poddać się rekrutacji konieczne jest zdanie matury. Nie ma zazwyczaj wymagań odnośnie przedmiotów, które powinny się znaleźć na świadectwie dojrzałości, ani wyników, jakimi należy się wykazać. Kandydat do seminarium powinien przedstawić dokumenty świadczące o przystąpieniu do sakramentów chrztu i bierzmowania oraz świadectwo moralności od swojego księdza proboszcza.

Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam - w tabernakulum? Po Bogu kapłan jest wszystkim! Gdybyśmy dobrze zrozumieli, czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia, lecz z miłości.

Bez księdza śmierć, męka i zmartwychwstanie naszego Pana byłyby nam obce i niedostępne. Pomyśl o tym młody człowieku.

Jadwiga Kulik

 

do góry