POLSKA ZIEMIA ŚWIĘTA

Jest taki skrawek ziemi w mojej Ojczyźnie, gdzie Jezus się przechadzał...

W tym roku po raz kolejny pojechałam do Krakowa do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Z satysfakcją dodam – jest to Światowe Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia. Cieszyłam się, że deszcz nie pada, że pogoda jako taka. Bezmyślna kroczyłam po JEGO śladach. Kolejny raz miałam radość z przebywania w miejscu niby już dobrze mi znanym.
A jednak...

Kiedy uczestniczyłam we Mszy świętej w kaplicy klasztornej - z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny - stało się coś wielkiego! Do głębi przeżyłam tę Najświętszą Eucharystię… W tej kaplicy Faustyna codziennie spędzała kilka godzin na modlitwie. W ciągu kilku lat zamieszkiwania w Łagiewnikach, w tym małym kościółku doświadczyła 116 wizji i doświadczeń mistycznych, w których przeżywała obecność Trójcy Świętej, Pana Jezusa, Matki Bożej, aniołów czy świętych oraz zmarłych. Na uwagę zasługują przepiękne rozmowy Boga z duszami: grzeszną, w rozpaczy, cierpiącą, dążącą do doskonałości i doskonałą, które Siostra Faustyna zapisała w swoim „Dzienniczku”, bo one odsłaniają ogrom Jego miłosiernej miłości do człowieka. Najczęściej w łagiewnickiej kaplicy Siostra Faustyna widziała Pana Jezusa (27 razy) lub Go słyszała (blisko 60 razy).

Drogi Czytelniku, spełniasz swoje marzenia, szukasz najbardziej znanych miejsc świętych. Jedziesz do Ziemi Świętej,
aby dotknąć śladów stóp Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa…

A przecież...

Całe łagiewnickie Sanktuarium jest świadkiem ponad 280 nadzwyczajnych spotkań z Panem, jakie w swym „Dzienniczku” zapisała Siostra Faustyna. Praktycznie każde miejsce, poczynając od bramy, a kończąc na świątyni nosi ślady tych niezwykłych chwil. Taki nasz ojczysty skrawek Ziemi Świętej...


Z dzienniczka Siostry Faustyny: „Dla ciebie błogosławię krajowi całemu - i uczynił duży znak krzyża ręką nad Ojczyzną naszą. Radość wielka napełniła duszę moją widząc dobroć Boga”.

Jezus błogosławił nasz kraj, ojczysty, polski… Z niejednym skrawkiem Ziemi Świętej… Szanujmy je.

opr. Jadwiga Kulik

do góry