Z PALLOTYNAMI DO NIEBA

Przepiękna była uroczystość beatyfikacji ks. Ryszarda Henkesa SAC. Ciągle jest dostępna do obejrzenia na stronie pallotti.fm

Św. Wincenty Pallotti założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK) w roku 1835. W roku 1846 pierwsi kapłani i bracia pragną oddać się w sposób szczególny na służbę Zjednoczeniu i powstaje Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (SAC). Pierwsi członkowie SAC składają swoje przyrzeczenia w styczniu 1847 roku.

Ponad 180 lat świat i Kościół święty przenika charyzmat św. Wincentego Pallottiego. Charyzmat, że każdy z nas jest apostołem, że każdy z nas ma troszczyć się o zbawienie drugiego człowieka.

Po Soborze Watykańskim II (1962-1965) idea, że każdy chrześcijanin jest apostołem, rozkwitła – powstało wiele wspólnot angażujących ludzi świeckich w codzienne głoszenie Jezusa światu.

Najlepszym owocem działania charyzmatu jest to, że osiągamy zbawienie – możemy na zawsze zamieszkać w niebie z Bogiem, Maryją i
wszystkimi Świętymi.

Beatyfikacja i kanonizacja jest ziemskim potwierdzeniem czyjegoś zbawienia. Taką pewnością, że ktoś nie cierpi w czyśćcu, ale tak pięknie żył, tak współpracował z łaską Bożą, że cieszy się chwałą nieba. Inaczej nazywamy to wyniesieniem na ołtarze. Możemy do takiej osoby modlić się – uwielbiać świętość Boga w konkretnym człowieku, człowieku, który doskonale wypełnił swoje chrześcijańskie powołanie.

Do ziemskiego procesu beatyfikacji i kanonizacji możemy poniekąd odnieść słowa Jezusa powiedziane do pierwszego papieża: „Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 19b). Dziękujemy Bogu za Kościół święty; za papieża; za to, że ukazują nam Mądrość, Bliskość i Miłość Boga.

ZAK i SAC prowadzą do świętości. Potwierdzają to te osoby:
1. św. ks. Wincenty Pallottii
    (1795 – 1850, urodzony w Rzymie, Apostoł Rzymu, beatyfikowany 22 stycznia 1950 roku, kanonizowany
    podczas Soboru Watykańskiego II 20 stycznia 1963 roku)
2. bł. ks. Józef Jankowski SAC
    (1910 – 1941, urodzony w miejscowości Czyczkowy na Pomorzu, pracował głównie w Ołtarzewie,
    zginął w Oświęcimiu, beatyfikowany 13 czerwca 1999 roku)
3. bł. ks. Józef Stanek SAC
    (1916 – 1944, urodzony w Łapszach Niżnych koło Białki Tatrzańskiej, kapelan Powstania Warszawskiego,
    zginął w Warszawie na rogu ul. Solec i Wilanowskiej, beatyfikowany 13 czerwca 1999 roku)
4. bł. Elżbieta Sanna ZAK
    (1788 – 1857, urodzona na Sardynii we Włoszech; żona, matka i wdowa; uczestniczyła w zakładaniu ZAK,
    zmarła w Rzymie, beatyfikowana 17 września 2016 roku)
5. bł. ks. Ryszard Henkes SAC
    (1900 – 1945, urodzony w Ruppach w Niemczech, pracował głównie w szkołach prowadzonych przez pallotynów,
    także na terenie dzisiejszych Czech (Strahowice) i Polski (Ząbkowice Śląskie), zginał w Dachau, beatyfikowany
    15 września 2019 roku).

opr.

 

do góry