POD KRZYŻEM NA GODOWIE

„A gdy zobaczę w poniewierce Jezusa Krzyż i ranę, która otwiera Jego Serce, w obronie Krzyża stanę…” /pieśń religijna/

Polska stanęła w obronie Krzyża. 14 września 2019 roku ponad 60 tys. osób uczestniczyło w modlitwie na lotnisku
Włocławek-Kruszyn, gdzie odbyły się główne uroczystości „Polski pod Krzyżem”. Wydarzenie to staje się niejako wypełnieniem testamentu duchowego św. Jana Pawła II, który w 1997 roku wzywał do obrony Krzyża „od Tatr aż do Bałtyku”.

O godzinie 15.00, w łączności duchowej ze zgromadzonymi pod Włocławkiem, stanęli także nasi Parafianie. Ponad
100 osób zgromadziło się pod Krzyżem na Godowie, by w promieniach jesiennego sobotniego słońca przesuwać paciorki różańca, modlić się i śpiewać Bogu i Maryi, by opiekowali się naszym krajem. Całą mocą słowiańskich serc wołaliśmy:
„My chcemy Boga w rodzin kole, w troskach rodziców, w dziatek snach. My chcemy Boga w książce, w szkole...”.

Dziękujemy Duchowi Świętemu za inspirację do zorganizowania tego pięknego Spotkania; za to, że są pośród nas ludzie pełni wiary, którym zależy na naszej Matce – Polsce.

Ewa Gawor

 

do góry