CZCICIELE SERCA JEZUSA NA ŚWIĘTYM KRZYŻU

Wspólnota dla Intronizacji Serca Pana Jezusa każdego roku organizuje pielgrzymkę na Święty Krzyż, aby podczas nocnego czuwania adorować Relikwie Krzyża Świętego, uczestniczyć w Eucharystii i polecać Bogu wszystkie ważne intencje świata, Kościoła i Ojczyzny. Modlimy się tam o pokój na świecie i Ojczyźnie naszej, o jedność chrześcijan, za kapłanów; wznosimy przebłaganie za zniewagi Krzyża Chrystusa i wizerunku Maryi, prosimy o rychłą beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, prosimy za śp. o. Jana Mikruta CSsR (redemptorystę) oraz za zmarłych czcicieli Serca Jezusa i Maryi.

Tegoroczne czuwanie zgromadziło, podobnie jak w latach ubiegłych, blisko tysiąc osób z ponad 30 diecezji polskich. Wśród nich obecni byli posłowie i senatorowie tworzący Wspólnotę Sejmową dla Intronizacji NSPJ.

Sobota, 14 września, godz. 1745. Autokar podjechał pod naszą kaplicę Świętej Rodziny. Członkowie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ z naszej diecezji i wielu Sympatyków zajmuje miejsca. Sprawdzenie, czy wszyscy są. Przed godz. 1800 kapłan udziela nam błogosławieństwa, krótka modlitwa i odjazd w kierunku radomskiej katedry. Tam dosiadają Pielgrzymi
i kierunek Święty Krzyż. Jest komplet Pielgrzymów. W drodze wspólna modlitwa różańcowa częścią bolesną.

Powitanie przez naszą diecezjalną Animatorkę, panią Lucynę Wiśniewską. Wspólna modlitwa, informacja dotycząca programu nocnego czuwania…

To wszystko sprawy ogólne, ale gdy wchodzi się na teren klasztoru odczuwa się powagę chwili. Ogrom Pielgrzymów
i sztandarów wszystkich wspólnot, każdy szuka w miarę dogodnego miejsca…

Słuchamy uważnie wystąpienia pani Ewy Nosiadek, krajowej Animatorki Wspólnoty dla Intronizacji Serca Pana Jezusa,
a potem słów wygłoszonych przez J.E. Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego z Sandomierza, przybliżających nam historię Krzyża Świętego i świętokrzyskiego klasztoru. Podziękowania, życzenia, wspólny śpiew.

Godzina 2100. Apel Maryjny. Modlitwa różańcowa częścią radosną. Prowadzą go różne diecezje, także nasza diecezja radomska. Słyszymy głosy przedstawicielek naszej Wspólnoty z Młodzianowa.

Centralnym punktem świętokrzyskiego Spotkania jest Eucharystia celebrowana przez J.E. Księdza Biskupa Henryka Tomasika. W koncelebrze 14 kapłanów. Słowo Boże głosi nasz Ksiądz Biskup. Głos dostojny, spokojny, mówiący
o znaczeniu Krzyża Świętego w naszym życiu. Krzyż – znak cierpienia i wielkiej miłości. Nasz Pan dobrowolnie oddał swoje życie za nas, abyśmy żyć mogli…

W czasie Mszy świętej, modlitwy różańcowej i innych modlitw rozbrzmiewają pieśni wielkopostne. Wzruszającym momentem czuwania jest ucałowanie Relikwii Krzyża Świętego. Wielka powaga i wzruszenie, że jesteśmy tak blisko naszego Zbawiciela.

I wciąż te piękne pieśni: „Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie… pospiesz do krzyża… on cię ocali”.


Po kolejnych częściach różańca świętego i Koronce do Miłosierdzia Bożego żegnamy tę naszą świętokrzyską świątynię. Podbudowani duchowo wracamy do swoich rodzin, aby im powiedzieć, że: „Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie…”.

Do zobaczenia na Świętym Krzyżu za rok!

Chwała Panu!

Intronizacja NSPJ

 

do góry