GODZINA ŁASKI

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, choć to w tym roku niedziela, oprócz Mszy świętej, zapraszamy dodatkowo na Godzinę Łaski w godz. 12-13. Maryja przypomina nam, że świat tak bardzo potrzebuje dziś modlitwy, pokuty i ofiary.

Matka Boże pragnie w tej Godzinie zsyłać wiele łask i nawracać serca najbardziej zatwardziałych grzeszników, by stali się wiernymi i miłującymi Boga.

Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w domu, czy tam, gdzie aktualnie przebywa, ten także może otrzymać wiele łask. Serce Maryi tak bardzo umiłowało ludzkość, ale wielu ludzi tę miłość odrzuca. W Godzinie Łaski Bóg pragnie wszystkim okazywać swoje miłosierdzie.

Zbyt łatwo nie zwalniajmy się z możliwości przyjścia do świątyni. Powierzajmy intencje swoje i swoich najbliższych, ale także sprawę pokoju na świecie, sprawy Kościoła świętego i błagajmy o nawrócenie grzeszników.

Gorąco zapraszamy w naszej parafii! Niedziela, 8 grudnia, godz. 12.00 – 13.00, kaplica Świętej Rodziny.

Ewa Gawor

 

do góry