KOLEJNE PIĘKNE 9 MIESIĘCY

Kolejny raz zapraszamy do podjęcia przepięknej inicjatywy, jaką jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.
Obrzędu tego będzie można dokonać w naszym kościele po Mszy świętej wieczornej o godz. 1800
w Dzień Świętości Życia, czyli w środę, 25 marca 2020 roku.
Od tego momentu przez 9 miesięcy, codziennie aż do dnia urodzenia, wiele dzieci, zwłaszcza zagrożonych w swoim istnieniu, jest otoczonych troską i modlitwą, życzliwością i miłością ludzi dobrej woli. Ta modlitwa i życzliwość umacnia również rodziców dziecka, aby mieli odwagę i siłę w przyjęciu daru poczętego dziecka z miłością i odpowiedzialnością.

Dzień Świętości Życia obchodzony jest w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Istotą Duchowej Adopcji jest objęcie modlitewną opieką wiadomego Bogu dziecka, które jest zagrożone śmiercią, z różnych przyczyn. W dzisiejszych czasach tak wiele kobiet na całym świecie rozważa aborcję z przyczyn ekonomicznych, ze strachu przed trudem wychowania
i z powodu braku wsparcia najbliższych w tej trudnej dla nich sytuacji.

Od nieszczęścia śmierci, z Bożą pomocą, można uchronić wiele niewinnych istnień ludzkich. Z pomocą Bożą, ale i Waszą, drodzy Parafianie. Duchowa Adopcja jest wielkim dobrem także dla samego adoptującego.

Duchowa Adopcja polega na codziennym odmawianiu przez 9 miesięcy w intencji jednego dziecka jednej dziesiątki różańca wraz z dodatkową modlitwą. Ponadto można do tego dodać dowolne praktyki modlitewne i pokutne w intencji adoptowanego dziecka.

Modlitwa codzienna: Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.

W zeszłym roku w naszej parafii Duchową Adopcję podjęło, a tym samym uratowało ok. 150 dzieci, 150 wspaniałych osób. Niech Pan Bóg Wam wynagrodzi tę ofiarę i pozwoli w niebie spotkać się z tymi cudem narodzonymi dziećmi.

Ewa Gawor

 

do góry