MODLITWY DZIECI ZA CAŁY ŚWIAT

„Dobry Jezu, daj nam wszystkim siłę, abyśmy wytrwali w wierze w tak trudnym czasie. Jezu, obdarz nas niezbędnymi łaskami. Miej w opiece mają rodzinę i wszystkich ludzi”.

Gabrysia

„Panie Jezu, proszę Cię, żeby wszystko skończyło się szczęśliwie, żeby jak najmniej ludzi zachorowało. Uchroń nas przed
chorobą, pokornie Cię błagam”.

Maja

„Panie Jezu, proszę Cię z całego serca o pokój i miłość na całym świecie. Aby wszyscy byli zdrowi. A tym, którzy są chorzy, ulżyj w cierpieniu. Przyjmij do siebie wszystkich, którzy umarli z powodu koronawirusa”.

Marcel

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, miej w opiece nasze rodziny i wszystkich ludzi na ziemi i uchroń nas przed koronawirusem, który po świecie krąży”.

Milena

„Dobry i miłosierny Boże, powierzam Ci moją rodzinę. Spraw, aby Twoja łaska kierowała naszymi myślami i uczynkami. Spraw, aby miłość umacniała wszelkie nasze słabości i kryzysy, przez jakie przechodzimy. Otwórz nasze serca na potrzeby innych, a nasze oczy i usta zamknij na zło. Niech pośród nas zamieszka szczera pobożność, miłość wzajemna, pokój
i wszelkie dobro”.

Krzyś

„Boże, każdej rodzinie daj miłość, zdrowie i mądrość w podejmowaniu decyzji. Proszę Cię o Twoją łaskę na ten trudny czas”.

Filip

„Święty Dominiku Savio, który pomagałeś dzielnie podczas epidemii w Turynie, za twoim wstawiennictwem modlimy się za wszystkich ludzi w obliczu epidemii koronawirusa. Prosimy Cię o twoją szczególną opiekę nad ministrantami i matkami
w ciąży, dla których jesteś patronem”.

Wojtek

„Panie, proszę Cię za tych, którzy zachorowali na koronawirusa; za tych, którzy Ciebie kochają - umocnij ich w wierze. Otocz opieką także niewierzących, by ten czas pomógł im w znalezieniu drogi do Ciebie”.

Konrad

„Panie, bardzo Cię proszę, miej w opiece całą moja rodzinę, kolegów i koleżanki z klasy, całą moją szkołę i nauczycieli oraz
wszystkich na świecie. To jest bardzo trudny dla mnie czas. Stoję przed Tobą i bardzo proszę o łaskę zdrowia. Spraw, aby wszyscy mogli wyjść z tego cało. Niech nikt już nie zachoruje cieszy się życiem w przyjaźni Tobą. Czuwaj nad wszystkim codziennie w każdej chwili”.

Franciszek

„Od 2014 roku, kiedy Jan Paweł II został świętym, modlę się codziennie takimi słowami: „Święty Janie Pawle II, daj zdrowie całej mojej rodzinie”. Dzisiaj proszę Cię o zdrowie dla całego świata i o oddalenie epidemii”.
Filip

do góry