MIEJSCE ZMARTWYCHWSTANIA

– MIEJSCE NAWRÓCENIA

W 2015 roku byłam - wraz z grupą przyjaciół - w Ziemi Świętej, w Jerozolimie. Dotykaliśmy miejsc niewyobrażalnie świętych. Ze łzami w oczach przeszliśmy przez Via Dolorosa - drogą, którą podążał Jezus Chrystus na miejsce kaźni…

W ponurym wnętrzu Bazyliki Grobu Pańskiego stajemy na Golgocie… To TUTAJ Go ukrzyżowali. Upadamy na kolana
i z namaszczeniem całujemy miejsce, w które wbity był krzyż z konającym Chrystusem…

Po chwili - popychani przez tłum - przechodzimy do Grobu Pańskiego, ALE Jego Grób był pusty. Czy słyszeliśmy głos jakiś, czy tylko tak się nam zdawało?

W Bazylice Grobu Pańskiego spotkaliśmy o. Zacheusza, polskiego franciszkanina tam posługującego. Oprowadzał nas po ponurym wnętrzu. W szczegółach opowiadał „co się tutaj wydarzyło przed dwoma tysiącami lat”. Dotarliśmy do miejsca ZMARTWYCHWSTANIA.

Pierwszą osobą - opowiada o. Zacheusz – która, jak podaje Ewangelia, spotkała Jezusa Zmartwychwstałego, była Maria
Magdalena. Jest jedną z najbardziej tajemniczych chrześcijańskich Świętych. Tak bardzo kochała Jezusa i była tak blisko
Niego…

Maria Magdalena w relacji wszystkich Ewangelistów jest obecna zarówno przy śmierci Jezusa na krzyżu, jak i przy Pustym
Grobie w Poranek Zmartwychwstania. Obecność Marii Magdaleny w trzech kluczowych momentach paschalnego przejścia Jezusa ze śmierci do życia - przy śmierci, pogrzebie i przy Pustym Grobie - jest zasadnicza dla potwierdzenia prawdy o zmartwychwstaniu.

Modląc się przy Pustym Grobie Jezusa pamiętajmy, że właśnie TUTAJ dokonują się prawdziwe nawrócenia. Bo tylko tego tak naprawdę potrzeba – uwierzyć w zmartwychwstanie…

opr. Jadwiga Kulik

do góry