TO SERCE BIJE WBREW LOGICE

...i wypełniło się wszystko, co zostało zapowiedziane i opisane przez Jezusa i Proroków. Jezus został na śmierć skazany.
Jego martwe ciało zostało złożone do grobu, a wejście zapieczętowano, postawiono straże. Przywódcy religijni: arcykapłani, faryzeusze, nauczyciele z Jerozolimy osiągnęli swój cel…

Ale Syn Boży nie zakończył wypełniania misji Ojca na ziemi…

„Życie rozdarte, zniszczone, unicestwione na krzyżu, ponownie się zbudziło i pulsuje na nowo” /z homilii Ojca Świętego
Franciszka/.

Puls serca z martwych powstałego Chrystusa to nadzieja, to Źródło Miłosierdzia, to klarowna perspektywa przyszłości. Serce Jezusa bije wbrew oczekiwaniom Sanhedrynu. Bije wbrew chorym marzeniom niektórych decydentów dzisiejszej Europy. Nie da się wyrwać serca Jezusa z serca słowiańskiego ludu! Korzeniami lud ten sięga skały Golgoty. Tam Najświętsza Maryja Panna, św. Jan i św. Maria Magdalena jako pierwsi oddali hołd przebitemu włócznią Sercu Zbawiciela.

Serce Jezusa zbudziło się. Ze zdwojoną siłą pulsuje i odbiera należną Mu cześć i uwielbienie. Może jeszcze więcej czci
winniśmy Sercu Jezusa oddać?

Jadwiga Kulik

do góry