JAK OŻYWCZY DESZCZ... 

Trzecia Osoba Boża, sprawca wszystkiego… Duch Święty.

W ubiegłą sobotę, 30 maja, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, w Uroczystość Patronki naszego kościoła - Matki
Bożej Królowej Apostołów, zebraliśmy się na nocnym czuwaniu. To był piękny i owocny czas.


Zebrani jak Apostołowie w Wieczerniku, zaproszeni przez Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”
i Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat”, modliliśmy się o dary i owoce Ducha Świętego dla wszystkich
naszych Parafian i dla całego Kościoła Świętego. Jezus powiedział do uczniów: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1, 5). Bardzo oczekiwaliśmy przyjścia Ducha Świętego w Swej mocy.

Wieczór rozpoczęliśmy Apelem Jasnogórskim i zawierzyliśmy Bogu wszystkie nasze trudne sprawy i sytuacje. Zanosząc
pod ołtarz symboliczny kamień, zostawiliśmy działaniu Stwórcy to, co nie pozwala nam przyjmować w życiu Bożych
darów. Tylko oddając się Jemu w opiekę i ufając mu całym sercem otrzymamy potrzebne łaski.

Na potwierdzenie, czym jest prawdziwe zaufanie, jedna z uczestniczek Czuwania przedstawiła swoje świadectwo.
Opowiedziała o trudnym doświadczeniu, jakie przeżyła, a dzięki ufności jaką złożyła w Panu i modlitwie całej
Wspólnoty, jej córka otrzymała łaskę zdrowia. Lekarze powrót do zdrowia nazwali wprost cudem.

W dalszej części Wieczoru, pieśnią i modlitwą uwielbialiśmy Boga Ojca i Jego Syna - Jezusa. Wszystkim pieśniom
towarzyszyła modlitwa flagami, która ma swoje korzenie w Biblii - głęboką symbolikę i przesłanie. „Tak mówi Pan
Bóg: Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar” (Iz 49, 22). „Chcemy się cieszyć z twego
ocalenia i w Imię Boga naszego podnieść sztandary. Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!” (Ps 20, 6). Celem
takiej modlitwy nie jest sprawienie, żeby spotkanie było bardziej kolorowe, ale zbudowanie Wspólnoty oddanej
Bogu. Flagami pod niebem głosimy chwałę Boga.

Około godz. 23.00 rozpoczęliśmy uroczystą Mszę świętą. Wspaniały czas spotkania ze Słowem Bożym, Ciałem i Krwią
Chrystusa. Rozbudowana Liturgia Słowa z czytaniami ze Starego i Nowego Testamentu przygotowywała nasze serca
na działanie Ducha Świętego i przyjęcie Komunii świętej. Wszystkie psalmy pięknie odśpiewali, a czytania odczytali
,członkowie Wspólnot, które nas zaprosiły. Takie przygotowanie Eucharystii potęguje odczucie wyjątkowości chwili.
Dla mnie było to wspaniałe przeżycie.

Po zakończeniu Eucharystii adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, prosząc o wylanie Ducha Świętego,
by przyszedł i działał w sercach wszystkich ludzi, wszystkich naszych Parafian i w całym Kościele świętym.

Przez cały czas naszego Spotkania na zewnątrz padał deszcz. W ciszy słychać było krople uderzające o dach naszej
świątyni. Obficie zraszał on naszą spragnioną ziemię, aby wszystko żyło i wzrastało dla dobra ludzi i na chwałę
Bożą. Podobnie Duch Święty napełniał wszystkich modlących się podczas Czuwania.

Dziękczynieniu za łaski, które Pan wylewał na nas tego wieczoru, nie było końca. Umocnieni darami Ducha Ściętego
wróciliśmy do domów, aby kroczyć w swoim życiu za Chrystusem.

zz

do góry