KOMUNIA ŚWIĘTA I OBOSTRZENIA 

Komunia znaczy wspólnota, dzielenie się.

Święta znaczy „oddzielona”, nietykalna, niepojęta.

Tydzień temu minął maj. Miesiąc, w którym tak wiele dzieci przystępowało zazwyczaj do I Komunii świętej.

Ten rok jest inny. Nie widzieliśmy w maju przed kościołem pięknie ubranych dzieci, tłumu ludzi, błysku fleszy
z aparatu. Widzieliśmy pustki. Nastał czas epidemii…

Rozmowy na temat Uroczystości zostały przełożone. A co, jeśli właśnie w tym czasie - czasie epidemii i
największych obostrzeń miałaby się odbyć I Komunia święta naszych Dzieci? Czy byłoby w Niej dla nas coś, czego
by nam brakowało?

Myślę, że oprócz mniejszego grona rodziny, wszystko wyglądałoby tak, jak powinno wyglądać. Rodzice, kilka
najbliższych osób, może kamerzysta i ta Dwójka, która w tym dniu jest najważniejsza. ON i Jego umiłowane Dziecko.

W Komunii świętej Jezus łączy się z nami w sposób wyjątkowy. Dzieli się z nami Sobą. Tworzymy jedną Wspólnotę.
On i ja. Napełnia nas sobą tak, jak nikt. Daje nam kawałek nieba tu na ziemi. Stajemy się jedno z Niepojętym.

Dzieci są szczególnie umiłowane przez Jezusa. Czy chcemy, by przyszły do Niego w tym pięknym dniu i każdym
następnym z wielką miłością? Nie bolało by nas, że przychodzą w pięknym ubraniu, ale bez przyjaźni? Czy dzień
I Komunii świętej dla nas rodziców jest tym jednym z najpiękniejszych momentów, gdy możemy patrzeć jak Jezus
przenika nasze dzieci w Eucharystii?

Dlaczego I Komunia święta, to dla nas tak często okazja świetna, a nie święta? Przyzwyczailiśmy się do dobrobytu…
Do tego, że nie musimy zbyt długo czekać lub wkładać wiele wysiłku w pracę. Wszystko jest dostępne…

Jezus się do dobrobytu nie przyzwyczaił. Zawsze żył w biedzie i biedę kochał. W czasie największych obostrzeń
nasze Dzieci byłyby wręcz zmuszone w „biedzie” przyjąć I Komunie święta.

Pozostaje pytanie: Czy nasze Dzieci, czy jednak my - rodzice?

Przypomnijmy sobie swoje Komunie. Skromny obiad, może co niektórzy drobne prezenty, medaliki, zegarek…

Czy dzięki epidemii, Bóg nie chce nam powiedzieć: „Pamiętaj, co jest ważne!”

Uczmy swoje Dzieci mądrego podchodzenia w prawdzie do sakramentów świętych. Nie niszczmy w nich tego,
co najpiękniejsze - skromności, szczerości i pokory. By potrafiły zawsze docenić miłość i Obecność...

Przeżyjmy Komunię świętą, która odbędzie się w późniejszym terminie skromnie, w ciszy i pokorze. Pokażmy
dzieciom do Kogo przychodzą. Pielęgnujmy w nich Miłość do Jezusa w Eucharystii, by - jako dorośli - nadal mogli być
jak dzieci...

bc

do góry