„ZAWSZE WIERZYŁEM,

A TERAZ WIEM, ŻE BÓG ISTNIEJE” 

Od ostatniego września, Wspólnota „Galilea” ponownie prowadziła spotkania dla młodzieży w naszej parafii
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

W kameralnych grupkach mogliśmy przekazać wspaniałym młodym ludziom nie tylko słowem, ale za pomocą wielu
dynamik, czym jest prawdziwa relacja z Bogiem, Jezusem i Duchem Świętym. Demaskowaliśmy grzech, złego ducha,
a ratunek znajdowaliśmy w sakramentach i bliskiej, najbliższej jak tylko się da, relacji z naszym Panem i Zbawicielem.

Mieliśmy wielkie pragnienie, aby do sakramentu bierzmowania młodzi podeszli z otwartością na powiew Ducha
Świętego. By nie była to kolejna zaliczona uroczystość, ale prawdziwe oczekiwanie i przyjęcie żaru Bożej Miłości, tchnienie, które da siłę i moc zwyciężać wspólnie z Jezusem, da pokój serca i radość z przebywania w Bożej obecności, da poczucie, że Bóg zawsze jest, zawsze czeka, zawsze przebacza i zawsze kocha.

Młodzież przychodziła na spotkania chętnie, bardzo punktualnie. Frekwencja była wzorowa. Jesteśmy bardzo dumni
z tych młodych ludzi, Bożych wojowników i wojowniczek. W nich jest przyszłość naszego Narodu! Spotkania się
zakończyły, a po nich zostały świadectwa uczestników. Niech Pan będzie w nich uwielbiony! Amen!

„Spotkania do bierzmowania pomogły mi wewnętrznie. Otworzyłam się na ludzi, przestałam być smutna i zamknięta
w sobie. Bardzo miło i przyjemnie pracowało mi się z całą grupą. A przede wszystkim uwierzyłam w to, że Pan Bóg
istnieje i to, co przeżyłam nie jest fikcją, tylko realnym spotkaniem z Bogiem”.

„Po tych spotkaniach mam większe przekonanie do Boga. Zawsze wierzyłem i wierzę w Boga, ale dzięki tym
spotkaniom wiem, że Bóg naprawdę istnieje”.

„Te spotkania dały mi naprawdę wiele szczęścia. Mam wrażenie, że dzięki nim bardziej otworzyłam się na Boga
i pogłębiłam moją wiarę. Rozwiałam moje wątpliwości związane z pewnymi sprawami. Jestem bardzo zadowolona
z tego, że mogłam w nich uczestniczyć”.

„Spotkania były ważne, bo przekonały mnie do większej wiary w Boga”.

„Spotkania dały mi wiele do myślenia i pozwoliły mi jeszcze bardziej zaufać i uwierzyć w Boga”.

„Spotkania nauczyły mnie patrzeć na świat z innej perspektywy. Po naszych spotkaniach, obraz Pana Boga w mojej
głowie stał się całkiem inny”.

„Te spotkania były ważne. Nie byłam na wszystkich i nie dostałam jakiegoś objawienia, ale na pewno jestem o te
parę procent bardziej pewna, co mam robić dalej. Spotkania były przyjemne i naprawdę interesujące. Dowiedziałam
się wiele rzeczy, o których nawet nie myślałam. Spotkania otworzyły mi oczy!”

„Spotkania były dla mnie ważne, ponieważ przygotowały mnie odpowiednio do bierzmowania i myślę, że Duch Święty
przyjdzie do mnie”.

opr. Ewa Gawor

do góry