SERCE JEZUSA  

Serce Jezusa to owa Miłość, która uzdrawiała chorych, wracała życie umarłym, pocieszała stroskanych, rozgrzeszała pokutujących.

Czerwiec jest miesiącem tej Miłości, miesiącem Serca Jezusa.

Wszystko, co dokonuje się z woli Boga, dokonuje się z Miłości. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne. Słowo miłość pojawia się w Litanii do Serca Jezusowego kilka razy.

W piątek po Oktawie Bożego Ciała Kościół Katolicki obchodzi Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to także dzień modlitw o świętość kapłanów. Nie ma takiej sprawy, której by Bóg nie rozwiązał. Nie ma takiego problemu, którego by nie był w stanie przeskoczyć. Taki jest Bóg. Miłosierny Ojciec. Dla Niego nie liczy się, ile razy wracasz, ale to, że w ogóle wracasz. Bo któż jak Bóg?

Główna zasługa w rozpowszechnieniu kultu Najświętszego Serca Jezusa przypadła św. Małgorzacie Marii Alacoque. Pan Jezus wielokrotnie objawiał jej Swoje Serce, a czcicielom Serca obiecywał liczne łaski. Wśród wielu wybrałam takie: „Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci”.

Doświadczam w swoim życiu tego, że w momencie zaufania Bogu wszystko staje się łatwiejsze. Przytulić się do Jego Serca. Często tego pragnę. Uwielbiam wtedy pójść do kościoła i adorować Go w Najświętszym Sakramencie.

Modlę się słowami św. Tomaszem z Akwinu: „Daj mi, Panie, serce wrażliwe, aby mnie żadna próżna myśl nie oderwała od Ciebie. Daj mi, Panie, serce szlachetne, aby mnie żadna niegodna Ciebie namiętność nie usidliła. Daj mi, Panie, serce proste i szczere, aby się nie dało opanować przez żadną złą skłonność”. 

Jadwiga Kulik

do góry