I CO DALEJ, CZWARTA KLASO?

Dwa tygodnie temu zakończył się czas Pierwszych Komunii świętych w naszej parafii. W tym roku Uroczystości miały nieco inną oprawę, ale równie odświętną, jak każdego roku. A może - z powodu epidemii i zawirowań - wszystko było bardziej podniosłe, bardziej emocjonalnie przeżywane? Szczególnym darem nieba była czerwcowa I Komunia święta, której -
z racji Wizytacji Kanonicznej - udzielił Ksiądz Biskup Piotr Turzyński.

Dzisiaj - w czasach „bezstresowego wychowania dzieci” - przygotowanie do dnia I Komunii świętej spoczywa raczej na katechetach niż na rodzicach w domu. Nieco zboczę z tematu, ale słyszałam i taką mowę: „zapłaciłam za Mszę świętą
w intencji x, no to niech się ksiądz za x modli”.

Szanowni Rodzice! Nie zrzucajmy naszej roli w wychowywaniu dziecka na katechetów. Wiara jest podłożem wszystkich przedsięwzięć człowieka! Gdybyśmy nie wierzyli, że coś nam się uda - nie warto by było podejmować się jakichkolwiek działań. Tak więc wiara jest wpisana w tryb naszego istnienia. A spośród wszystkich wiar, jakich potrzebujemy, najważniejsza jest wiara w Boga i życie wieczne.

Mamo, Tato! Jesteście zaproszeni do głębszego uczestnictwa w życiu Boga. Zaproście Go do swojej codzienności. Bądźcie z Nim w Waszych bliskich relacjach, zaproście Go do stołu, pokazujcie mu w świątyni całą Waszą Rodzinę. Zawierzajcie Mu każdy dzień i módlcie się jak najczęściej wraz z dziećmi. „Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają”
(List do Hebrajczyków, rozdział 11, wers 6c).

Tato! Wychowując syna lub córkę pamiętaj, że w ich oczach Pan Bóg ma Twoją twarz.

Jadwiga Kulik

do góry