60 MINUT SZCZEGÓLNYCH ŁASK

Jest taka godzina w ciągu roku, gdy niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka. Przez 60 minut na świat wylewają się liczne łaski. W tej godzinie nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik.

Godzina Łaski związana jest z prywatnymi objawieniami z Montichiari we Włoszech. W wielu parafiach przyjęło się to nabożeństwo. Przypada ono w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia, od godziny 1200 do 1300.

Jak będzie w tym roku 2020? Mamy epidemię, obostrzenia, limity…

Możemy modlić się wszędzie, gdzie jesteśmy.

„Bóg nikomu Miłosierdzia Swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże” (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 72).

W Godzinie Łaski zacznij rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe Twemu sercu. Warto pamiętać, że Bóg wysłuchuje naszych próśb niezależnie od momentu, w którym się modlimy. Godziny Łaski nie można traktować jako czasu magicznego, lepszego od innych. Modlitwa powinna być motywowana pragnieniem zbliżenia się do Boga i uczczenia Matki Bożej.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Godzina Łaski jest praktykowana w kaplicy z Cudownym Obrazem Jezusa Miłosiernego i Grobem św. Faustyny. W modlitwie można się połączyć przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl.

Jadwiga Kulik

do góry