PAPIEŻ OGŁOSIŁ ROK ŚW. JÓZEFA

Papież Franciszek ogłosił Rok Jubileuszowy na cześć Świętego Józefa, dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia,
w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Do 8 grudnia 2021 roku jesteśmy zaproszeni do pogłębienia dziecięcej relacji z Bogiem. Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą „Ojcze nasz” lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą
Oblubieńca Maryi.
Ci, którzy w ciągu tego roku, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy mogą uzyskać odpust zupełny.

Dar odpustu zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową.

Odpust zupełny będą też mogli otrzymać ci, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz wierny wzywający Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł zajęcie oraz, aby praca wszystkich stawała się godniejsza.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości
lub przynajmniej w części), albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa, według własnej tradycji liturgicznej w intencji Kościoła prześladowanego wewnątrz lub na zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania.

Penitencjaria Apostolska udziela odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca
i 1 maja, a także w Święto św. Rodziny, 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi.

W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar odpustu zupełnego zostaje rozszerzony szczególnie na starszych, chorych, konających oraz tych, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą wychodzić z domu, a którzy odrzucą wszelkie upodobanie do grzechu oraz będą mieli intencję zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się to możliwe trzem pozostałym zwykłym warunkom oraz we własnym domu, lub tam, gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności
ku czci św. Józefa, ofiarując cierpienia oraz niedogodności swojego życia.

opr.

do góry