OBJAWIENIE PAŃSKIE

6 stycznia skupiamy się na Mędrcach ze Wschodu, ale Kościół święty do tajemnicy objawiania się Jezusa światu włącza także wydarzenia chrztu Jezusa oraz cudu w Kanie Galilejskiej. Trwając więc dziś w Tajemnicy Objawienia dowiedzmy się czegoś więcej o odwiedzinach Mędrców. Jedyną bazą jest dla nas Ewangelia wg św. Mateusza, bo tylko w niej znajdziemy fragment o nich.

Pokłon Mędrców symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem. To jedno z najstarszych Świąt w Kościele (pierwsza Uroczystość po niedzieli). 6 stycznia uświadamiamy sobie, że zbawienie jest dla KAŻDEGO CZŁOWIEKA. Pierwsze ślady Uroczystości Objawienia Pańskiego znajdujemy w Kościele Wschodnim już w III wieku. Tego dnia Kościół grecki obchodził Święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w Tajemnicy Wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV wieku (oddzielnie od Bożego Narodzenia).

W Ewangelii Mędrcy są dokładnie nazwani „Magami”. Ze słowem tym dość często spotykamy się w Starym Testamencie. Oznaczano tym wyrażeniem astrologów. Starożytni Grecy przez Magów rozumieli szczep irański, czy uczniów Zaratustry (perskiego proroka).

Święty Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód. Za czasów Chrystusa przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jordanu - a więc Arabię, Babilonię, Persję. Legenda, że jeden z Magów pochodził z murzyńskiej Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71: „Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie”. Przez królestwo Szeby rozumiano Abisynię (dawna nazwa Etiopii). Na podstawie tego tekstu powstała także tradycja, że Magowie byli Królami. Tak ich też powszechnie przedstawia ikonografia.

Święty Mateusz nie podaje liczby Mędrców. Malowidła w katakumbach rzymskich z wieku II i III pokazują ich dwóch, czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet dwunastu. Przeważa jednak w tradycji Kościoła stanowczo liczba trzy ze względu na opis, że złożyli trzy dary.

Kiedy Mędrcy przybyli do Syna Bożego? Z całą pewnością po ofiarowaniu Go w świątyni. Według relacji Ewangelisty, że Herod kazał wymordować dzieci do dwóch lat, wynika, iż Magowie przybyli do Betlejem, kiedy Chrystus miał co najmniej kilka miesięcy, a może nawet ponad rok.

Mędrcy nie zastali Jezusa w stajni. Święty Mateusz pisze wyraźnie, że gwiazda stanęła nad „domem” (Mt 2, 11). Było w nim jednak bardzo ubogo. A jednak Mędrcy „upadli przed Nim na twarz i oddali Mu pokłon”. Padano na twarz w owych czasach tylko przed władcami albo w świątyni przed bóstwami.

opr.

do góry