PUSTY GRÓB TO NAJLEPSZA NOWINA

Z wiarą stajemy dziś przed pustym Grobem Chrystusa, z którego płynie radosne wielkanocne orędzie: Jezusa w grobie nie ma!

Jezus z Nazaretu został ukrzyżowany przez żołnierzy najlepszej armii starożytnego świata. Dla Żydów, którzy skazali Jezusa na śmierć przez ukrzyżowanie, Jego Grób miał być dowodem ich tryumfu i tego, że mieli rację wydając wyrok skazujący. Przy Grobie czuwali ci, którzy chcieli śmierci Chrystusa, uważając Go za oszusta. Ich pragnieniem było, aby i On i Jego nauczanie zostały pogrzebane na zawsze. Grób Jezusa został szczelnie zamknięty i opieczętowany.

Na nic straż pieczęć i skała...

Trzeciego dnia po swojej śmierci Chrystus zmartwychwstał. Z pustego Grobu Chrystusa płynie zagrożenie dla faryzeuszy, dla ich egzystencji. Dowody świadczą, że nie spoczną w prześladowaniu i tak ten proceder trwa już ponad 2000 lat.

Maria Magdalena i inne niewiasty idą do Grobu Pana, w którym zastają odsunięty kamień. Maria biegnie do Piotra
i „ucznia, którego Jezus kochał” (Tradycja utożsamia go ze św. Janem), przekazując im informację, że „zabrano Pana
z grobu i nie wiemy, gdzie go położono”.

Bóg jest Panem życia i śmierci. Jest Panem, który przez wszelką możliwą śmierć prowadzi nas do tajemnicy życia bez końca To dla wiernych Chrystusowi Dobra Nowina! Z Grobu Jezusa, w którym zamknęli Go możni tego świata, rozchodzi się na cały świat Ewangelia życia, radości i nadziei. Zmartwychwstały pokazuje, że życie na ziemi jest przygotowaniem do szczęścia wiecznego. To Najlepsza Nowina!

Często zdarza się, że tak niezwykłe i niepowtarzalne wydarzenie jak Święta Paschalne nie pozostawia w nas prawie żadnego śladu. Potrzeba nam wiary w to, że Chrystus zmartwychwstał. Wiary, która opiera się nie o dane statystyczne, ale
o osobistą relację z Jezusem.

Świąteczny nastrój tak szybko gaśnie. Powtarzamy utarte słowa: „Święta, Święta i po Świętach”.

Zastanawiające jest również to, że gdyby Kościół nie nakazał przystąpienia do spowiedzi, to pewnie u wielu katolików sumienie nie byłyby „odświeżone”. Jedyny widoczny ślad - umyte okna i wyprane firanki.

Dzień, w którym odkryto pusty Grób Jezusa jest dla całej ludzkości początkiem czasu niezmiernej radości i poczucia pełnej wolności. Od tamtego wielkanocnego poranka przy PUSTYM Grobie Jezusa w Jerozolimie klęczą we wdzięcznej zadumie tysiące pielgrzymów. I to też Dobra Nowina.

Tak, Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, a my jesteśmy tego świadkami. Pełnym głosem obwieszczajmy to światu, aby nasza radość przeniknęła serca wielu innych ludzi, zapalając w nich światło nadziei, która zawieść nie może.

Niech te świąteczne dni będą dla nas wszystkich czasem szczególnego spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem. Niech te spotkania (choćby – z powodu epidemii – przez media) zaowocują miłością miłosierną, dzięki której stworzymy bardziej serdeczne życie.

Uwierzmy słowom Chrystusa, który obiecał nam, że również powstaniemy z martwych.

Zatem mamy szansę na życie wieczne i to dla nas DOBRA NOWINA. NAJLEPSZA.

Jadwiga Kulik

do góry