PIERWSZOPIĄTKOWE SPOTKANIA Z JEZUSEM

Dla wielu osób pierwsze piątki miesiąca pozostają już na stałe, na całe życie, dniem spowiedzi i Komunii świętej. Dzieci słyszą o nich na katechezie, zachęca się je do tej praktyki tuż po Pierwszej Komunii świętej.

Z dzieciństwa pamiętam rymowankę wyuczoną waśnie na lekcjach religii w ramach przygotowania do pierwszego spotkania z Jezusem Eucharystycznym. Niosła z sobą OBIETNICĘ: „Kto 9 pierwszych piątków odprawi jak trzeba, ten nie umrze w grzechach, lecz pójdzie do nieba”. Bardzo podobało mi się „i pójdzie do nieba”. Przeto z niecierpliwością czekałam na te pierwszopiątkowe spotkania z Jezusem.

W kolejkach do pierwszopiątkowej spowiedzi ustawią się nie tylko dzieci, ale i wielu starszych. Niestety, część z nich zaraz po spowiedzi wychodzi z kościoła, zupełnie nieświadoma, że pierwszy piątek ma „nie zaliczony”. Dlaczego? Bo istotą tej praktyki nie jest spowiedź, ale przyjęcie Komunii świętej z intencją wynagrodzenia Jezusowi za grzechy własne i innych ludzi.

Tradycja pierwszego piątku została nam dana przez samego Chrystusa. W 1675 roku podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu w klasztornej kaplicy, świętej Małgorzacie Maria Alacoque - francuskiej zakonnicy - Pan Jezus powiedział: „Patrz! Oto jest Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że poświęciło się do samego końca, aż do całkowitego wyczerpania i udręczenia, aby dać im świadectwo swojej miłości”. Serce Jezusa było okaleczone, otoczone koroną cierniową zwieńczoną krzyżem.

W innym miejscu czytamy: „W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy przyjmą Komunię świętą w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaski pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.” I jeszcze: „Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci”. Te słowa zapisała św. Małgorzata Maria Alacoque.

Rodzicu nie czekaj! Już dzisiaj wraz z dzieckiem zacznij pierwszopiątkowe spotkania z Jezusem. A ku temu jest okazja szczególna - Pierwsza Komunia święta Twojego dziecka.

 Jadwiga Kulik

do góry