PIERWSZY I NAJWIĘKSZY DAR BOGA

Duch Święty - Trzecia Osoba Boża - jest pierwszym i największym darem Boga dla człowieka. To sam Bóg, który daje się
z miłości człowiekowi.

Duch Święty to najbardziej tajemnicza Osoba Trójcy Świętej. Jak często zastanawiam się nad rolą Ducha Świętego "
w moim życiu? W potocznej świadomości religijnej pozostaje On trochę „na uboczu”. Dopiero uważna lektura Nowego Testamentu ukazuje nam, że Duch Boży to nie jakaś siła, wiatr, tchnienie czy moc, ale Osoba Boża. Towarzyszy Jezusowi od samego początku Jego wcielenia.

Pismo Święte wyraźnie mówi, że Maryja „znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego” (Mt 1, 18). Anioł wyjaśnia też Józefowi: „nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1, 20).

Sam Duch jest „darem Bożym” i sam z kolei udziela darów tym, którzy Go przyjmują.

Nie jest łatwo korzystać z darów Ducha Świętego na co dzień, jednak każdy z nas ma możność pielęgnowania w sobie przynajmniej JEDNEGO z siedmiu darów Ducha Świętego.

Św. Jan Paweł II zachęcał młodych całego świata, aby modlili się do Ducha Świętego o potrzebne łaski. Dzielił się z nimi świadectwem, ile ta modlitwa uczyniła w jego życiu. W pewnym momencie zdradził, że jest jedna szczególna dla niego modlitwa do Ducha Świętego. Nauczył się jej od taty jako jedenastoletni chłopiec i od tego czasu odmawiał ją codziennie. Zachował ten zwyczaj do ostatnich dni swojego życia. Warto, żebyśmy i my nauczyli jej dzieci. A jest ku temu szczególna okazja – niedawna Pierwsza Komunia święta. Niech one także, jak mały Lolek, nabiorą nawyku wypraszania u Ducha Świętego Jego siedmiu Darów.

„Duchu Święty, proszę Cię - modlił się mały Lolek -
o dar mądrości - do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu - do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności - abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady - abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa - aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności - abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej - abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża”.

Wytrwała modlitwa Papieża o Dary Ducha Świętego przyniosła obfite owoce w jego życiu. Przyniesie także i w naszym, jeśli tak jak On pozostaniemy jej wierni.

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. Przyjdź w swojej mocy i sile - radością napełnij mnie.

Jadwiga Kulik 

do góry