WSTAŃMY Z KANAPY – PÓJDŹMY ZA JEZUSEM

Wirus - zdaje się - już nieco odpuścił. „Wstańmy z kanapy”, pójdźmy z Chrystusem przez nasze miasta, wioski i osiedla, które Jezus Chrystus błogosławi wraz z ich mieszkańcami, mieszkaniami, miejscami pracy.

Choć w chwili oddawania Gazetki do druku jeszcze nie wiemy, jak duża będzie w tym roku trasa Procesji Bożego Ciała, ale żaden obszar ludzkiego życia nie jest wyłączony błogosławieństwa Pana.

Wiara nie może się zatrzymać w drzwiach kościelnych i nie może się też zatrzymać na progach naszych domów. Nie posiadamy nic droższego ponad Eucharystię. Nic, żadna modlitwa, nie jest w stanie zastąpić uczestnictwa we Mszy świętej. Pójdźmy za Chrystusem z miłością i nadzieją, napełnieni Duchem Świętym.

Boże Ciało prowadzi nas poza Wielki Czwartek. To Uroczystość „Wielkiej Tajemnicy Wiary”, Uroczystość Obecności Jezusa, który nie pozostaje już tylko w małym kręgu swoich najbliższych. Wychodzimy z Nim na ulice! Idąc za Chrystusem w Jego Eucharystycznej Postaci zapraszamy Go w te właśnie nasze cztery strony świata, w cztery pory roku. Dlatego też chrześcijanin powinien wrócić z Procesji do domu ze świadomością tego, że ma obowiązek zapraszać Jezusa do każdej dziedziny swojego życia.

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze nie tylko za nimi proszę,
ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie”. Wstańmy z kanapy - Christus vincit, Christus regnat,
Christus imperat!

Jadwiga Kulik 

do góry