PODZIĘKUJ ZA SZCZĘŚLIWE KILOMETRY

Łatwo jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak środki transportu potrzebne są misjonarzom. Pomnażają one możliwości pomocy i częstszej obecności w wielu wspólnotach chrześcijańskich i stacjach misyjnych oddalonych od misyjnego centrum.

Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji: 1 grosz za 1 szczęśliwie przejechany kilometr. Wszystkie zebrane pieniądze są przeznaczane na środki transportu dla misjonarzy. W zeszłym roku zrealizowano 78 projektów na 137 różnych pojazdów w 26 krajach świata. Z pomocy skorzystali zarówno misjonarze - księża diecezjalni, jaki i księża i bracia zakonni, siostry zakonne, polscy biskupi misyjni oraz misjonarze świeccy. Zakupione zostały 52 samochody, 2 ambulanse, 4 busy,
24 motocykle, 51 rowerów dla katechistów, 2 traktory i 1 koń z wozem. Pojazdy te służą w wieloraki sposób
w realizacji powszechnej misji Kościoła. Jest to piękny wkład Kościoła w Polsce w ewangelizację świata.

Akcję organizuje MIVA Polska (MIVA – ang. Mission Vehicle Association – Stowarzyszenie na rzecz misyjnych
środków transportu). Szczegóły na stronie:

www.miva.pl

opr. 

do góry