JEDNOCZY NAS CZĘSTOCHOWSKA

Wśród bardzo licznych sanktuariów w Polsce, Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie
nawiedza ją około dwóch milionów pielgrzymów. Ludzie przybywają, by modlić się przed obrazem Matki, słynącym
wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski.

Pierwszym i najdawniejszym dokumentem informującym o cudownym obrazie jest łaciński rękopis, który znajduje
się w archiwum klasztoru jasnogórskiego. W rękopisie tym czytamy, że autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista.
Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała.

W jasnogórskim archiwum znajdują się także dwa dzieła, które wyszły spod pióra Jana Długosza (1415-1480). Żył
on w czasach, które blisko dotyczą cudownego obrazu - sam mógł więc być świadkiem niektórych wydarzeń. Długosz
kilka razy pisze o cudownym obrazie częstochowskim.

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej powstała z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku
Powstania Styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Maryi – Królowej Polski. Wraz z ówczesnym przeorem
Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał on u św. Piusa X ustanowienie w 1904 roku Święta Matki Bożej
Częstochowskiej. Papież Pius XI rozciągnął w 1931 roku ten obchód na całą Polskę oraz zatwierdził nowy tekst
formularza Mszy świętej i brewiarza.

„To co Maryja rozpoczęła w Kanie Galilejskiej kontynuuje w swoich sanktuariach, a przede wszystkim na Jasnej
Górze” /św. Jan Paweł II/.

opr.
Jadwiga Kulik 

do góry