JERYCHO RÓŻAŃCOWE - MODLITEWNY BÓJ

Od wielu już lat w różnych diecezjach naszego kraju rozwijają się Jerycha różańcowe. Jerycho różańcowe to nieustająca modlitwa osób indywidualnych, grup, świeckich i duchownych, przed Najświętszym Sakramentem. Wielu naszych Czytelników zapewne zadaje sobie pytanie, skąd ta forma modlitwy?

Otóż - gdy Jozue, następca Mojżesza wprowadzał Naród Wybrany, wyzwolony z niewoli egipskiej, do Ziemi Obiecanej, mieszkańcy Jerycha nie byli przychylni przybyszom. Izraelici musieli zdobywać miasto obwarowane potężnymi kamiennymi murami. Dowódca armii oblężniczej, zgodnie z Bożym słowem, wydał rozkaz, aby przez siedem dni obchodzono mury obronne przy głośnych dźwiękach trąb. Przed wojownikami miała być niesiona Arka Przymierza. Ostatniego dnia powtórzono okrążenie siedem razy. Na koniec do huku trąb dodano głośny okrzyk wojenny. Wtedy mury popękały i runęły, a miasto zostało zdobyte.


Trudno nie zauważyć jak wiele zła dzieje się we współczesnym świecie. Matka Boża dała nam do ręki najpotężniejszą broń, którą możemy zniszczyć nieprzyjaciela ludzkości. Jest nią najprostsza i najpokorniejsza modlitwa - różaniec. Zło na świecie nie ma ostatniego słowa. Mamy Matkę, która jest Królową Polski i Królową Świata!

Szturm do nieba...

Pierwsze Jerycho różańcowe zorganizowane zostało na Jasnej Górze. Anatol Kaszczuk z Legionu Maryi modlił się o przyjazd do Ojczyzny Papieża Jana Pawła II. W nocy z 7 na 8 grudnia 1978 roku miał otrzymać natchnienie od Matki Bożej o zorganizowaniu tygodniowej modlitwy przed Jej tronem. Przygotowania trwały do 1 maja 1979 roku. Wówczas grupa rozpoczęła nieustanną modlitwę. 7 maja - w dniu zakończenia - okazało się, że nie ma już żadnych trudności z pozwoleniem na pielgrzymkę i Jan Paweł II przyjedzie do Polski w czerwcu. Potem grupa towarzyszyła modlitewnie Papieżowi podczas każdej z jego pielgrzymek w różne rejony świata.

Zapraszamy wszystkich Parafian, wszystkich, którzy chcą wziąć udział w modlitewnym boju w celu ratowania człowieka, którego życie, doczesne i wieczne, jest szczególnie dziś zagrożone. Uklęknijmy i módlmy się razem. Oplećmy wszystkich naszymi modlitwami przed Obliczem Pana, aby mury dzielące naszą Ojczyznę runęły, a ukazało się Światło Świata.

Podczas całodniowego czuwania przed Najświętszym Sakramentem, 13 i 14 listopada, za pośrednictwem Maryi Królowej Rodzin i Różańca Świętego będziemy modlić się o świętość i nierozerwalność małżeństw i rodzin, o dobre przygotowanie młodzieży i narzeczonych do sakramentu małżeństwa, o poszanowanie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,
a także o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinach. Naszej modlitwie towarzyszyć będzie kopia obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej oraz relikwie św. Joanny Beretty Molli (matki i lekarki, która poświęciła własne życie, aby dać życie córce) lub świętych małżonków: Zelii i Ludwika Martin (rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus).

Jerycho różańcowe, Jerycho Rodzin, zakończy się w radomskiej katedrze w Uroczystość Chrystusa Króla, 21 listopada.

Szczegółowy program Jerycha Rodzin w naszej parafii jest dostępny na tablicach ogłoszeń oraz w Internecie na stronie naszej parafii – jozef.alte.pl.

opr.
Jadwiga Kulik

do góry