WYCISZMY SIĘ PRZED BOGIEM

„Każdy, kto z rosnącym zapałem łączy życie kontemplacyjne z czynnym, osiągnie pełnię Chrystusa”.

Tak powiedział św. Wincenty Pallotti.

Któż z nas nie chciałby żyć pełnią Chrystusa? Myśleć jak Jezus, patrzeć jak Jezus, jeść jak Jezus.. W każdej trudnej sytuacji mówić jak Jezus… Żyć jak Jezus…

Od czasu Bożego Narodzenia mamy Wzór życia – Jezusa. Do Niego zawsze musimy się porównywać. Zawsze zadawać sobie pytania, jak w naszej obecnej sytuacji, zachowałby się Jezus.

Zamęt dzisiejszego świata jest ogromny. Podważa się wszelkie autorytety. Nie chce się mieć żadnych zasad. Poddajemy w wątpliwość, czy Pismo Święte i nauczanie Kościoła świętego, to jeszcze PRAWDA…

Święty Wincenty Pallotti modlił się, trwał przy Jezusie, jakby był zakonnikiem w kontemplacyjnym klasztorze. Nota
bene – lubił odbywać rekolekcje u kamedułów. Ale pracował i posługiwał ludziom z wielką gorliwością, wielkim rozmachem i zaangażowaniem. Wszędzie w Rzymie było go pełno. O tak wielu ludzi się troszczył.

Dziś epidemia wyciszyła nasze zaangażowania. Dzieje się mniej, Wspólnoty działają mniej dynamicznie. Niepokoimy się,
co można ludziom zaproponować. Jest dużo namysłu, co się może odbyć, a co nie…

Kiedy dziś, w 2022 roku, świętujemy 172. rocznicę narodzin dla nieba, 72. rocznicę beatyfikacji i 59. rocznicę kanonizacji tego Świętego Rzymskiego Księdza, myślę, że jesteśmy zaproszeni przez niego do wielkiej kontemplacji; zamyślenia się, czego Jezus od nas oczekuje w tym świecie bardzo innym, niż jeszcze był przed kilku, kilkunastu laty.

Życie kontemplacyjne, Adoracja, rozmyślanie nad słowem Bożym – to propozycje św. Wincentego Pallottiego na
czas 5 fali epidemii. Wyciszmy się przed Bogiem...

cb

do góry