„UPOMNĘ SIĘ (…) O ŻYCIE BRATA”

„Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego – o życie brata” (Rdz 9, 5b).

Drodzy Parafianie i Czytelnicy naszej Gazetki!

Jak co roku, zapraszam Was do podjęcia Dzieła jakim jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Aktu tego możemy uroczyście dokonać w naszej parafii w piątek, 25 marca, po Mszach świętych o godzinie 9.00 i 18.00.

Istotą tej Adopcji jest modlitwa jednej konkretnej osoby w intencji jednego dziecka poczętego, jeszcze nikomu - prócz Boga - nieznanego. Zapewne poznamy to dziecko w niebie. Modlitwa ta trwa codziennie przez 9 miesięcy. Rozpoczyna się 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i kończy się w Święta Bożego Narodzenia.

Początek Duchowej Adopcji może mieć miejsce we wspólnocie parafialnej podczas uroczystego Nabożeństwa lub Mszy świętej, ale także w rodzinie lub prywatnie.

Warunki Duchowej Adopcji nie są trudne, a włączenie się do tej systematycznej modlitwy może przynieść wielkie owoce. Z roku na rok w naszej parafii przybywa osób modlących się za zagrożone życie dzieci i za ich rodziców - o podjęcie trudu związanego z narodzeniem i wychowaniem dziecka.

Oto deklaracja, którą składamy przed sobą i Bogiem:
„Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie życia nienarodzonych, postanawiam od dnia ……………. (tu podać datę rozpoczęcia) wziąć w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby każdego dnia, przez dziewięć miesięcy, modlitwą i uczynkami wypraszać uratowanie jego życia oraz sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Wszyscy aniołowie i święci, święci moi Patronowie, wspierajcie mnie w dochowaniu podjętych postanowień. Należą do nich:
- codzienna modlitwa różańcowa (jedna dziesiątka różańca),
- modlitwa, którą od dziś codziennie pragnę odmawiać: „Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego poczętego dziecka, które duchowo adoptowałe/a/m, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”,
- moje dodatkowe postanowienie (nie jest to konieczne, ale jeśli jest, to określić jakie).

Ewa Gawor

do góry