ŻYCZENIA DLA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK

To będą długie życzenia, nasze drogie Siostry Zmartwychwstanki!

Bądźcie odważnymi! Umocnione Duchem Świętym idźcie na drogi świata i ukazujcie siłę Ewangelii,
która wprowadzona w czyn, dokonuje cudów w dzisiejszych czasach.
Obudźcie ten świat, oświećcie go Waszym proroczym
i idącym pod prąd świadectwem dobrego i pokornego życia.
Pokażcie mu najpiękniejsze prawo miłości – wzajemnej, braterskiej – pomiędzy sobą i pośród innych,
szczególnie najuboższych.

Bądźcie radosnymi! Pokazujcie wszystkim,
że naśladowanie Chrystusa i wprowadzanie w czyn Jego Ewangelii napełnia Wasze serca szczęściem.
Zarażajcie radością tych, którzy się do Was zbliżają,
a więc każdego, kto zapyta o jej powody; każdego, kto poczuje pragnienie przeżycia razem z Wami
wspaniałej i ekscytującej przygody ewangelicznej.

Patrzcie zawsze dalej, wyżej i głębiej. Niech Zmartwychwstanie będzie Waszą mocą.
Nie ma takiej sytuacji, aby nie mogło być lepiej;
nie ma zła, którego by Chrystus nie zwyciężył;
nie ma grzechu, którego by nie odkupił.

Pokój i miłość niech będą Waszą codziennością,
a wtedy już tu na ziemi będziecie żyć nowym życiem,
którego pełni doświadczycie w chwili Waszego zmartwychwstania.

Prosimy też: módlcie się za nas,
abyśmy i my – ludzie świeccy – potrafili we współczesnym świecie
iść i głosić prawdę o naszym jedynym Panu i Zbawicielu.

W imieniu Parafian i Redakcji – Ewa Gawor

do góry