ABY POZOSTAĆ W ZAŻYŁEJ PRZYJAŹNI Z JEZUSEM

Pierwsza Komunia święta, pierwsze Spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, to doniosła chwila, zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. Jak dobrze by było, gdyby tego Dnia Komunię świętą wraz z dziećmi przyjęli prawie wszyscy rodzice, rodzeństwo, cała dalsza rodzina, chrzestni, dyrekcje szkół, nauczyciele, wychowawcy…

Wyjątkowo o Pierwszej Komunii świętej dziecka mówił Papież Polak, niekwestionowany Autorytet moralny, wielki przyjaciel dzieci, św. Jan Paweł II.

Do rodziców powiedział tak:

„Przynosząc kiedyś wasze dzieci do chrztu zobowiązywaliście się do wychowania ich w wierze Kościoła i w miłości do Boga. Te dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii świętej są znakiem, iż o tym zobowiązaniu pamiętacie i szczerze staracie się je wypełniać. Proszę Was, nie rezygnujcie z tego nigdy. To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo
i obowiązek wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa wiary, świadectwa rodzicielskiej troski i miłości. Nie dajcie się zwieść pokusie zapewniania potomstwu jak najlepszych warunków materialnych za cenę waszego czasu i uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania w „mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). Jeżeli chcecie - Wy, rodzice - obronić Wasze dzieci przed demoralizacją, przed duchową pustką, jakie proponuje świat przez różne środowiska, a nawet szkolne programy, otoczcie te dzieci ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia”.

Do dzieci:

„Drogie dzieci! Dzisiaj przychodzi do Was papież, aby w imieniu Pana Jezusa powiedzieć, że On was kocha. Zapewne wiele razy Wasi księża katecheci, siostry katechetki i panie katechetki mówili Wam o tym. Chcę jednak jeszcze raz to powtórzyć, abyście tę radosną nowinę zapamiętały na całe życie. Pan Jezus Was kocha! Wielbimy Go szczególnie
za dar Eucharystii, w której pozostał, abyście życie mieli i mieli je w obfitości (por. J 10, 10). Dziękuję również Waszym katechetom i katechetkom, którzy przyprowadzili Was do Pana Jezusa” (Zakopane, 7 czerwca 1997 roku, przemówienie do dzieci pierwszokomunijnych w kościele Świętej Rodziny).

„Drodzy przyjaciele! Niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia święta, dzień który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu. Eucharystia, ustanowiona przez Chrystusa w przeddzień Jego Męki, podczas Ostatniej Wieczerzy, jest sakramentem Nowego Przymierza, jest największym z sakramentów. W tym sakramencie Pan Jezus pod postaciami Chleba i Wina staje się pokarmem naszych dusz. Dzieci po raz pierwszy przyjmują ten sakrament uroczyście, ażeby potem móc Go przyjmować jak najczęściej i w ten sposób pozostawać
w zażyłej przyjaźni z Panem Jezusem”.

opr. Jadwiga Kulik

do góry