SMAK CAŁEGO CZŁOWIEKA

- Z CYKLU WAKACYJNEGO /1/

Święty Jan Paweł II na początku swego pontyfikatu wygłosił cykl katechez o roboczym tytule „Teologia ciała". Dziś znamy go pod nazwą „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. W okresie od września 1979 roku do listopada 1984 roku Papież przedstawił znaczenie ludzkiej cielesności. W stu dwudziestu dziewięciu krótkich przemówieniach ukazał, opartą na Piśmie Świętym, refleksję nad miłością mężczyzny i kobiety oraz ich seksualnością. Ojciec Święty odpowiada na pytanie: „Po co Bóg dał człowiekowi ciało?” Pomaga zrozumieć sens i znaczenie ludzkiego ciała oraz wyjaśnia, jak je traktować i jak się odnosić do ciała drugiego człowieka, szczególnie odmiennej płci. Teologia ciała ukazuje również w nowym świetle małżeństwo.

Cykl katechez z audiencji generalnych, uważa się za najodważniejszą próbę zdefiniowania katolickiego spojrzenia na miłość mężczyzny i kobiety. Pomaga ona zrozumieć czym jest miłość, ciało, płciowość i seksualność; odkryć znaczenie oblubieńczego sensu ciała oraz jego podstawowych warunków. Wpisuje się również w dyskusję na temat rozumienia Boga, sakramentów, Kościoła, obecności łaski i grzechu w życiu człowieka.

W świecie, w którym cielesność i seksualność jest często niezwykle eksponowana niewiele osób słyszało o istnieniu katechez „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Jeszcze mniej sięgnęło i przeczytało oryginał. Jest to niezwykle
ciekawa i przydatna lektura. Jednak została napisana trudnym językiem rozprawy teologiczno – filozoficznej. Opierając się na rozważaniach Ojca Świętego oraz korzystając z dostępnej literatury, która zostanie podana w ostatnim z artykułów, spróbujemy w wakacyjnym cyklu AD 2022 przybliżyć sobie spojrzenie na człowieka w całym jego pięknie, pełni, przejrzystości – tak jak zaplanował i wciąż widzi je Bóg.


Sara

do góry