OCZEKUJĄC NA MAŁŻEŃSTWO

Mężczyzna i kobieta łączą się w głębokiej miłości na służbę życiu. Zakładają rodzinę, która jest podstawową Wspólnotą
i Narodu i Kościoła. Małżonkowie są wezwani, aby stali się uczestnikami stwórczej potęgi Boga w przekazywaniu daru życia. Mężczyzna i kobieta są w swoim człowieczeństwie równi i nawzajem sobie potrzebni.

Na straży budowania rodziny stoi przykazanie „Nie cudzołóż”. Dotyczy ono nie tylko czynów, ale domaga się od człowieka zachowania wewnętrznej postawy. Należy wychowywać siebie do szacunku, do panowania nad swoimi uczuciami
i zachciankami.

A oto piękne modlitwy w oczekiwaniu na małżeństwo:

„Boże wierny, jeśli zechcesz, kiedyś się z kimś zwiążę. Niezależnie od tego, kto to będzie, i niezależnie od tego,
gdzie on jest, już dziś proszę Cię za tego człowieka: każdego dnia obdarzaj go błogosławieństwem i chroń go przed złem. Spraw, by wzrastała w nim wiara w Ciebie, zachowaj go do niewłaściwej miłości, ochroń przed zranieniem na ciele,
duszy i sercu. Pozwól nam obydwojgu czuwać i poszukiwać siebie w spokoju i zaufaniu. I daj nam się spotkać,
jak Ty tego chcesz.

Amen.

Dobry Boże, Ty pragniesz mojego szczęścia, dlatego stworzyłeś mnie do miłości. W Twoich planach każdy człowiek powołany jest, by kochać i być kochanym. Dlatego tak bardzo tęsknię za miłością prawdziwą.

Spraw, Panie, by moje wybory były mądre, by nie zwiodły mnie ułudy miłości. Pozwól, by moje serce i moje czyny były czyste.

Gdzieś jest osoba, którą kiedyś spotkam i pokocham albo już ją znam. Już teraz, Panie, otaczaj ją swoją opieką, chroń ją od złego i trzymaj blisko siebie. A kiedy ją spotkam na swej drodze, to daj mi odwagę i mądrość, niech połączy nas taka miłość, jakiej Ty dla nasz chcesz.

Jeśli powołujesz mnie, Panie, do służby poza małżeństwem, to daj mi jasność i pewność w rozeznaniu drogi i odwagę, abym chciał nią podążać. Ale nade wszystko proszę Cię, niech wszystkie moje czyny dokonują się w miłości.

Amen”.

 

fp

do góry