POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE

W tym roku pomagamy modlitwą i składanymi ofiarami Kościołowi na Wschodzie w myśl hasła: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Już ponad 30 lat akcję koordynuje Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie działający przy Konferencji Episkopatu Polski. 23 raz taki dzień jest obchodzony w II niedzielę Adwentu.

Nasza pomoc jest skierowana do Wspólnot Kościoła Katolickiego na: Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii, w Ukrainie,
w Mołdawii, Rosji, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie.

Aktualnie Kościołowi za wschodnią granicą Polski posługuje 198 kapłanów diecezjalnych, 387 kapłanów zakonnych,
320 sióstr i 40 braci zakonnych z Polski oraz wolontariusze świeccy.

Wsparcie w ostatnich miesiącach jest kierowane przede wszystkim do ludzi mieszkających na obszarach szczególnie dotkniętych skutkami wojny. Z funduszy Zespołu wydano dotychczas ponad półtora miliona złotych na zakup żywości, artykułów medycznych, środków czystości, a także generatorów prądotwórczych. W tych przedzimowych tygodniach pomoc skupiona jest na zakupach piecyków do ogrzewania i płyt do zabezpieczenia okien. Zebrane pieniądze zabezpieczają też transport pomocy humanitarnej.

Wspierane są również domy seniora i samotnej matki; domy dziecka; wspólnoty parafialne, które przyjęły uchodźców wewnętrznych; świetlice; przedszkola; przytuliska dla bezdomnych; stołówki i kuchnie prowadzone przez siostry i braci zakonnych.

Dzięki ofiarom zbieranym w 2. Niedzielę Adwentu organizowany jest letni wypoczynek dla dzieci, które dzięki temu mogły choć na chwilę oderwać się od wojennej rzeczywistości.

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie zgodnie ze swoim statutem nie zaprzestał wspierania pozostałych krajów.
Letni wypoczynek połączony z formacją dzieci i młodzieży zorganizowano także dla grup z Białorusi, Uzbekistanu, Kazachstanu i Syberii.

Z zebranych pieniędzy udziela się także stypendiów studentom z Białorusi, Ukrainy i Gruzji.

Świadczona jest także nieustannie pomoc liturgiczna poprzez zakup paramentów liturgicznych, nagłośnień do kaplic
i świątyń, ksiąg liturgicznych, a także modlitewników i śpiewników oraz wszelkiego rodzaju pomocy katechetycznych. Ciągle jeszcze ważną część wydatków Zespołu stanowią dotacje na odbudowę oraz renowację kościołów, kaplic, świetlic
i sal katechetycznych. Ponadto jest finansowana wysyłka prasy katolickiej.

Z inicjatywy Zespołu powstał też Wolontariat Syberyjski, skupiający osoby świeckie, które w czasie swojego urlopu czy wakacji pomagają duszpasterzom i siostrom zakonnym na Wschodzie.

Opracowywany jest także leksykon wraz ze wspomnieniami na temat udziału polskich duchownych w odradzaniu się Kościoła Katolickiego na Wschodzie. Jest to bardzo ważne i dzieło, które pozwoli ocalić od zapomnienia to, co zrobili kapłani i siostry zakonne z Polski dla Kościoła za wschodnią granicą, szczególnie po tzw. pierestrojce.

Z Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie współpracuje wiele podmiotów, np. Kancelaria Prezydenta, różne fundacje, Caritas.

Ofiary materialne dla wsparcia Kościoła na Wschodzie można wpłacać też na konto:
Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa,
Santander Bank Polska S.A. Warszawa.
Wpłaty w PLN i SWIFT CODE: WBKPPLPP PL89 1090 1014 0000 0000 0301 4449.

Pamiętajmy w modlitwie o naszych braciach katolikach, którzy tak wiele lat musieli walczyć o zachowanie
żywej i prawdziwej wiary.

 

opr.

do góry