NAJPIĘKNIEJSZA, NAJCZYSTSZA, NIEPOKALANA

W ostatni czwartek, 8 grudnia, obchodziliśmy uroczystość najpiękniejszej, najczystszej, niepokalanej Maryi.

Maryja towarzyszy nam szczególnie podczas Adwentu. Warto zbliżyć się do Niej w tych dniach przed Świętami. Przed Roratami, po 5.30, oraz w adwentowe niedziele przed 7.30, śpiewane są w naszym kościele Godzinki o Niej.

Czytając uważnie Biblię, zauważymy, że Maryja jest wyjątkową postacią w historii zbawienia. To z woli samego Jezusa, Maryja jest naszą Matką, a my jesteśmy Jej dziećmi.

Maryja! Dziewczynka z Nazaretu, którą rodzice, Joachim i Anna, oddali do świątyni, aby służyła Bogu. Maryja kochająca kwiaty przy domu w Nazarecie, Maryja modląca się, jest wzorem oczekiwania, przyjmowania w wierze i dawania Chrystusa każdemu człowiekowi. Najpiękniejsza, bo cała piękna, bez grzechu pierworodnego - Niepokalana, nie dotknięta grzechem, pełna łaski. Maryja otrzymała ten najwspanialszy dar przed wcieleniem Słowa i przed odkupieniem, które dokonało się na krzyżu przez Jej Syna.

Św. Augustyn powie o Maryi: „Została stworzona przez Chrystusa pierwej, zanim Chrystus w Niej został stworzony”.

Bóg wiedział, że ofiara Jezusa nastąpi i darował owoc tej ofiary, Maryi, swojej umiłowanej Córce i Matce swojego Syna, aby światło Chrystusa w jakikolwiek sposób nie zostało przyciemnione.

Niepokalane Poczęcie Maryi było gwarancją, iż nadejdzie nasze odkupienie, a jego przywilej łączy nas z Maryją głęboką synowską więzią. Nasza Matka nas wyprzedza, przygotowuje dla nas drogę, dzieli się z nami tym, co otrzymała w pełni: Miłosierdziem Bożym i bezgrzesznością.

Maryja całkowicie zaufała Bogu. U stóp krzyża Jej matczyne serce krzyczało: „Jezu, ufam Tobie!”

Drodzy Czytelnicy! Obyśmy i my potrafili sławić wierność i pokorę Maryi, zgodnie z proroctwem wypowiedzianym przez Nią w hymnie Magnificat: „Oto bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia”.

Ela Dębała

do góry