SAM JEZUS PRZYCHODZI DO KAŻDEGO CHOREGO

Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. 11 lutego, to także dowolne Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Światowy Dzień Chorego ustanowił św. Jan Paweł II. Jest on wezwaniem do dostrzeżenia roli i miejsca ludzi
cierpiących na duszy i ciele w dzisiejszym świecie.

Po raz pierwszy dzień ten obchodzono w roku 1993 w Lourdes i - częściowo - w Rzymie.

11 lutego wypada między Okresami: Bożego Narodzenia i Wielkiego Postu. Już wkrótce rozpoczniemy uroczyste przygotowanie do Wielkanocy. Wartość mijającego czasu doceniają szczególnie ludzie chorzy, którzy często zmagają się
o każdy kolejny dzień swojego życia.

Chorzy w swym cierpieniu nie pozostają sami. Kiedyś przychodzili do Pana Jezusa, do kościoła, na Msze święte
i nabożeństwa. Teraz Jezus sam idzie, niesiony przez kapłana, do każdego chorego, który chce przyjąć Go do swojego serca. Jezus pragnie ich uzdrowić, podnieść na duchu; pokazać, że i Jego też boli, że też bardzo cierpiał. „Zobacz – mówi – Ja też mam przebite ręce, nogi, mam ranę w boku”. Jakże łatwiejsze do udźwignięcia staje się wtedy cierpienie chorego, gdy Pan Jezus jest z nim i nie pozostawia go z cierpieniem samego. Przecież to Jezus Chrystus sam mówi:
„Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien”.

Ufajmy mocno, gdy dotknie nas choroba i cierpienie, że Jezus pomoże nam kroczyć naszą drogą krzyżową i nauczy,
jak zjednoczyć się z Jego ofiarą, a w przyszłości dostąpić wielkich duchowych skarbów.

Dostrzegajmy wielką wartość ludzi chorych i cierpiących. Święty Jan Paweł II napisał: „Człowiek cierpiący, w duchowym wymiarze Odkupienia służy zbawieniu swoich braci i sióstr. Spełnia służbę niczym niezastąpioną”. Módlmy się często
za chorych, aby dostąpili ulgi w cierpieniu, nie pogrążyli się w smutku i goryczy. Niech zabłyśnie dla nich promyk
nadziei i radości.

Matka Boża, 11 lutego 1858 roku objawiła się w Lourdes św. Bernadecie Soubirous i poleciła odmawiać różaniec, modlić się za grzeszników i wybudować ku Jej czci kaplicę. W Lourdes jest także cudowne źródło z wodą, która uzdrowiła wielu ludzi. Prośmy więc Maryję - niech Jej Matczyne serce otoczy opieką każdego chorego. Niech Matka Boża będzie zawsze blisko tych, którzy chorym służą i ich wspierają.

 

Ela

do góry