DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI

Drodzy Parafianie, drodzy Czytelnicy!

Jak co roku zapraszam Was do podjęcia przepięknego dzieła, jakim jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Aktu tego możemy uroczyście dokonać w naszej parafii w najbliższą sobotę, 25 marca, po Mszach świętych o godzinie 9:30 i 18:00.

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej (Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu) oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia.

Codzienna modlitwa Duchowej Adopcji rozpoczyna się 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, i trwa do Świąt Bożego Narodzenia.

Początek Duchowej Adopcji może mieć miejsce we wspólnocie parafialnej, podczas uroczystego nabożeństwa lub Mszy świętej, ale także w rodzinie lub prywatnie – w przypadku osób samotnych czy chorych.

Członkowie tej wspólnoty modlitwy mogą być uwiecznieni w Diecezjalnej Księdze Duchowej Adopcji.

Z roku na rok w naszej parafii przybywa osób modlących się za zagrożone życie dzieciątek i za ich rodziców - o podjęcie trudu związanego z narodzeniem i wychowaniem dziecka. Bogu za to niech będą dzięki i prosimy o więcej!

Oto deklaracja, którą składamy przed sobą i Bogiem:
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie życia nienarodzonych, postanawiam od dnia ……………. (tu podać datę rozpoczęcia) wziąć w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby każdego dnia, przez dziewięć miesięcy, modlitwą i uczynkami wypraszać uratowanie jego życia oraz sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Wszyscy aniołowie i święci, a zwłaszcza święci naszej diecezji i moi patronowie, wspierajcie mnie w dochowaniu podjętych postanowień. Należą do nich:
- codzienna modlitwa różańcowa (jeden dziesiątek dowolnej części)
- moje dodatkowe postanowienie (określić jakie)
- modlitwa, którą od dziś codziennie pragnę odmawiać:
„Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego poczętego dziecka, które duchowo adoptowałe(a)m, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,
aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.”

Jeżeli ktoś ma pragnienie zaadoptowania więcej niż jednego dziecka, jest to jak najbardziej możliwe. Warunkiem jest jedynie zwiększona ilość modlitw – jeśli jedno dziecko – jedna modlitwa i dziesiątek różańca. Jeśli dwoje dzieci – dwie
modlitwy i dwie dziesiątki różańca.

Z całego serca dziękuję Wam wszystkim gotowym ponieść ten dar modlitwy za tych, którzy nie mogą jeszcze o nią nawet poprosić.

„Dobry Bóg widzi z ukrycia i odda Tobie!”

 

Ewa Gawor

do góry