INNE SPOJRZENIE NA ŚWIAT

Dzisiaj, 2 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Warto poszerzyć swoją wiedzę na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu, gdyż coraz więcej osób, przede wszystkim dzieci, jest diagnozowanych
w tym kierunku. Symbolem solidarności z osobami autystycznymi jest kolor niebieski.

Czym jest autyzm?

To zaburzenie rozwojowe związane z nieprawidłową pracą mózgu. Osoby dotknięte autyzmem mają problemy
z komunikacją, postrzeganiem świata czy prawidłowym rozumieniem relacji społecznych. Każdy z nas powinien sobie uświadomić, iż nie jest to ani lepsze ani gorsze spojrzenie na świat. Ono jest po prostu inne.

Jak funkcjonują osoby z autyzmem?

Osoby te mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych, a wręcz izolują się
od innych oraz prezentują sztywne i stereotypowe wzorce zachowań. Wykazują trudności w integracji ze środowiskiem, są nadwrażliwe na bodźce smakowe, dźwiękowe, dotykowe, słuchowe czy wzrokowe. Ich zachowania bywają
dla otoczenia niezrozumiałe. Osoby z autyzmem mają często swoje dziwaczne zabawy, niczego się nie boją,
nie patrzą w oczy, są bardzo wrażliwe na ból, mają niezgrabne ruchy, czasem powtarzają wiele razy słowa i zdania,
nie lubią zmian, kręcą trzymanymi przedmiotami, bardzo lubią ruch, mają napady złości i rozpaczy z niewiadomych powodów, śmieją się nieadekwatnie do sytuacji, czasem nie chcą się przytulać, trudno nawiązują przyjaźnie.

Nie zapominajmy, że osoby ze spektrum autyzm mają odmienne potrzeby i odmienne możliwości. Akceptacja
i zrozumienie tej różnorodności i odmienności rozwojowej przeciwdziała dyskryminacji oraz izolacji tych osób. Starajmy się razem tworzyć przyjazne otoczenie, promować empatię i otwartość.

2 kwietnia każdy może wyrazić swoją solidarność z osobami z autyzmem poprzez oświetlenie domu na niebiesko,
czy założenie ubrania w kolorze niebieskim. W poprzednich latach na niebiesko zaświeciły się między innymi: Pałac Kultury
i Nauki, Most Śląsko – Dąbrowski i Gmach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Hala „Spodek”
w Katowicach.

Pamiętajmy też o modlitwie, która jak łagodny balsam przenika całego człowieka na każdym etapie jego rozwoju
i w każdej jego życiowej sytuacji.

 

Joanna Żurawska
pedagog, terapeuta PSP nr 23 w Radomiu

do góry