DZIĘKUJEMY ZA DUCHOWĄ ADOPCJĘ

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 70 osób w naszej parafii ślubowało podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

To wielka pomoc dla kobiet w ciąży, porzuconych przez swoich najbliższych, często także przez ojców dziecka. Z różnych powodów kobiety te rozważają dokonanie aborcji. Często są w trudnej sytuacji materialnej, psychicznej. Mają poczucie odrzucenia i bezradności.

Modlitwa sprawia, że dziecko noszone pod sercem może zostać uratowane. Aborcja zagraża życiu również kobiety
i modlitwa ratuje także je.

Osoby podejmujące DADP wspierają i mamy i dzieciątka. Można powiedzieć, że uratowane dzieci w wielkim stopniu stają się pociechami tych, którzy się za nie modlili.

Podejmując DADP stajemy się narzędziami w ręku Boga, wołając za tych, którzy wołać jeszcze nie potrafią. To bycie światłem dla świata, gdy przez 9 miesięcy, godnie i pośród trudów, walczy się o życie.

Niech Matka Najświętsza prowadzi wszystkich Członków DADP przez ten czas modlitwy. Niech umacnia i zsyła potrzebne łaski.

Bóg zapłać Wam!

 

Ewa Gawor

do góry