DZISIEJSZA NIEDZIELA

Dzisiejsze Święto Miłosierdzia Bożego wpisał do kalendarza liturgicznego najpierw Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej w 1985 roku. Ostatecznie – w dniu kanonizacji św. Siostry Faustyny Kowalskiej – 30 kwietnia 2000 roku św. Jan Paweł II ogłosił to Święto dla Kościoła na całym świecie.

Inspiracją dla ustanowienia tego Święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna w swoim „Dzienniczku” – najbardziej znaczącym na świecie dziele w języku polskim. Dzisiejszy dzień jest – z woli Bożej – dniem szczególnej łaski dla wszystkich grzeszników; dniem, w którym można dostąpić zupełnego odpuszczenia win i kar, pod warunkiem przystąpienia do Komunii świętej i wcześniejszej spowiedzi.

Niedzielą Bożego Miłosierdzia rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Celem tych dni jest budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, prześladowanych.

Przygotowaniem do Niedzieli Miłosierdzia Bożego jest Nowenna, polegająca na odmawianiu przez dziewięć dni – zaczynając od Wielkiego Piątku – Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz modlitw poleconych przez samego Jezusa.
W tych dniach modlimy się szczególnie za: 1. całą ludzkość, 2. kapłanów i osoby zakonne, 3. osoby pobożne i wierne,
4. pogan i nieznających Boga, 5. braci odłączonych (prawosławnych i protestantów), 6. cichych i pokornych,
a szczególnie za małe dzieci, 7. czcicieli Miłosierdzia Bożego, 8. cierpiących w czyśćcu, 9. ludzi oziębłych.

To sam Jezus poprzez Świętą Siostrę Faustynę polecił, aby w sposób szczególny czcić godzinę Jego śmierci, godzinę piętnastą, którą sam nazwał „godziną wielkiego miłosierdzia dla świata”. Dzięki dwojgu Świętym, Faustynie i Janowi Pawłowi II; prostej polskiej zakonnicy i następcy św. Piotra, rozwinął się kult Bożego Miłosierdzia przynoszący ratunek wszystkim narodom.

Podczas konsekracji Światowego Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, 17 sierpnia 2002 roku,
św. Jan Paweł II wyznał, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak Miłosierdzie Boga.

Obraz Jezusa Miłosiernego to obraz Zmartwychwstałego Pana. Słowa Na dole obrazu „Jezu, ufam Tobie” oznaczają otwarcie się duszy człowieka na przyjęcie darów Bożego Miłosierdzia i są wyrazem naszego oddania się Panu, oddania Mu naszej miłości, w której mieści się uwielbienie, radość, zawierzenie. To krótki akt strzelisty, który tak dogłębnie otwiera źródła Bożych darów. To ufność w Boże Miłosierdzie prowadzi nas do miłości wobec innych ludzi.

Zaufać, to znaczy złożyć swoje troski, lęki i grzechy na Tego, który już poniósł je na Golgotę, a nam przyniósł pokój.

O tym, jak bardzo Jezus pragnie, byśmy otwierali się na Boże Miłosierdzie, świadczą Jego słowa skierowane do Świętej Siostry Faustyny: „Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie”.

Bo czego „żąda” miłość? Jednej tylko rzeczy – wzajemności. Pragnie jej, bo pragnie Bliskości.

Niech dzisiejsza niedziela przyniesie nam wszystkim pełnię ufności i wiary, że Zmartwychwstały Jezus, który zbawił nas, jest Królem pokoju i każdej miłości; Panem Wszechświata i Władcą pełnym Miłosierdzia.

 

Ela

do góry