,

POKOLENIE POKOLENIU

Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z całej Polski przybyło w sobotę, 20 maja, na Jasną Górę, aby już po raz 40 wziąć udział
w Ogólnopolskim Kongresie Odnowy w Duchu Świętym.

W tym roku towarzyszyły nam słowa z Psalmu 145: „Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny”.

„To nie jest tytuł, hasło, kongresu, ale to jest Żywe Słowo, które jest nam zadane na ten czas i wierzymy, że Bóg wzywa nas do wzajemnej troski za pokolenia. Aby to, czego doświadczyliśmy w Duchu Świętym nie było doświadczeniem tylko naszym” - takimi słowami rozpoczął konferencję ks. Artur Potrapeluk, przewodniczący Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Polsce.

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Arcybiskup Adrian Galbas. Usłyszeliśmy, że byłoby dobrze, gdyby nasze życie było tak skonstruowane jak Dzieje Apostolskie.

Na początku Dziejów Apostolskich Jezus mówi do uczniów: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc
i będziecie moimi świadkami…”. I w dzień Pięćdziesiątnicy, gdy otrzymali moc Ducha, Apostołowie zostają przemienieni
i w ich sercu już nie ma pytania, kiedy przywrócone będzie królestwo Izraela, oni mają tylko jedno w sercu - głosić Królestwo Boże. Ksiądz Biskup wezwał nas, abyśmy prosili przy tym jubileuszowym spotkaniu, by Bóg odnowił w nas wdzięczność za każde wylanie Ducha, to na chrzcie, na bierzmowaniu, i każde kolejne, za natchnienia i poruszenia Ducha Świętego. Mamy być wdzięczni tym wszystkim, którymi Duch Święty się posłużył z pokoleń, które były przed nami,
aby nam Go pokazać, odsłonić.

Środek Dziejów Apostolskich, to ewangelizacja. Ewangelizacja powoduje, że Kościół się rozszerza. Ewangelizacja, to nie pierwsze, to nie najważniejsze zadanie Kościoła, ale to jedyne zadanie Kościoła!

Ewangelizacja, to dzielenie się doświadczeniem spotkania Jezusa. Żeby pokazać Jezusa innym, potrzebne są dwa warunki: „gorącość ducha” i życie we wspólnocie z Bogiem - jak mówi papież Franciszek. Możesz mieć wiedzę o Jezusie, ale jak nie jesteś świadkiem, to nikogo nie zachęcisz. Najpierw musi być spotkanie, a potem dzielenie.

Zakończenie Dziejów. Nie ma tu uroczystego zakończenia. Dzieje kończą się wielokropkiem. Aby kolejne pokolenia pisały dalsze dzieje…

Gościem Kongresu był pochodzący z Malezji Jude Antoine - świecki misjonarz i ewangelizator - z córkami: Alicją i Lawinią. Podczas konferencji przypomnieli nam, że każdy z nas otrzymał dar Ducha Świętego i nie wystarczy go mieć w sobie,
ale bez lęku trzeba tym darem służyć. Lęk ogranicza, zamyka nas na działanie Boga. Afryka i Azja choć są biedne materialnie, to są bogate duchowo. Europa zaś znalazła się w szponach lęku, depresji, uzależnień, bo nie zna mocy Boga, która jest w każdym z nas - zauważył ewangelizator. Mam pójść za Jezusem, być zakorzeniony w Słowie Bożym i pozwolić się przemienić Duchowi Świętemu. Wstań i idź, głoś z radością, bo smutny nikogo nie przyprowadzisz do Boga.

Modlitwę uwielbienia śpiewem prowadził wielopokoleniowy już zespół „Mocni w Duchu”, którego założycielem jest ks. Józef Kozłowski SJ. Jesteśmy zbudowani, jak pięknie młode pokolenie przejmuje pałeczkę i posługuje w Zespole. „Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła…” i młodzi głosili je mam!

To było piękne spotkanie pełne mocy i ognia Ducha Świętego u stóp naszej Matki, zakończone zawierzeniem Odnowy
w Polsce opiece Matki Bożej.

Opaleni i szczęśliwi powróciliśmy do naszych Wspólnot lokalnych. Już tęsknimy i czekamy na 41. Czuwanie za rok.


 

Wspólnota „Magnificat”

do góry