,

W SERCU JEZUSA TA JEDYNA MIŁOŚĆ

W najbliższy piątek będziemy przeżywali Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

To Święto Bożej Miłości. Święto Boga, który z miłości stwarza świat i każdego człowieka, i w historii świata, a szczególnie Narodu Wybranego, ukazuje swoją miłość i wszechmoc.

„Te dwa najpiękniejsze Serca - Jezusa i Maryi - biły zawsze zgodnie i najżywiej ze sobą współczuły i w chwilach radości,
i w godzinach bólu czy męki” - pisał bł. Kardynał Wyszyński.

W najbliższy piątek przypada także Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.

Stara legenda mówi, że pewien rolnik znalazł monetę, na której widniały dwa słowa: „Bóg jest...”. Reszta napisu była nieczytelna. Gdy tę monetę wziął do ręki Grek - uzupełnił napis: „Bóg jest Pięknem”. Rzymianin dopowiedział: „Bóg jest Wszechmocą”. Natomiast Żyd wyrecytował: „Bóg jest Prawem”. Na końcu chrześcijanin powiedział: „Bóg jest Miłością”.

Dla nas chrześcijan, to najwłaściwsze określenie Boga.

Kochać aż tak może tylko Bóg. Czy jesteśmy w stanie do końca pojąć ten ogień miłości w sercu Chrystusa? On umiłował każdego. Umiłował do końca. Będąc Bogiem stał się Sługą wszystkich.

Nie dość, że stał się człowiekiem, że pozwolił się ukrzyżować, że zostawił nam otwarte przebite włócznią Serce, to jeszcze stał się dla nas Pokarmem.

Czy można więcej?

Tylko On może wszystko.

Kontemplujmy otwarte Serce Jezusa, z którego wypływa Jego nieskończone miłosierdzie. Ono zbawia, przebacza, ofiaruje się za każdego z nas.

Niech odbija się w naszych sercach i niech nasze serca kształtuje. Dobrze tę myśl wyraża pieśń: „O, Jezu cichy i pokorny, uczyń serce me według Serca Twego”.

Pan Jezus sam objawił Swoje Serce św. Małgorzacie Marii Alacoque. Poprosił o Nabożeństwo do Swego Serca
i o Uroczystość w piątek po Oktawie Bożego Ciała. Uroczystość ma być wynagrodzeniem za zniewagi zadane Jego Boskiemu Sercu.

Serce Jezusa przyzywa nasze serca do znalezienia w Nim pełni tej jedynej miłości, która jest wieczna. Miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne. A Maria Konopnicka napisała: „A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto, z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto”.

Wpatrujmy się w Serce Jezusa, aby się uczyć, jak mieć serce dla bliźnich, jak uczynić swe życie naznaczonym miłością, która sprawi, że będziemy żyć dla innych ludzi. To tak, jak pisał Adam Mickiewicz: „miej serce i patrzaj w serce”.

Niech piątkowa Uroczystość zachęca nas do uwielbiania i wynagradzania Bożemu Sercu. Módlmy się też tego dnia
o świętość życia kapłanów. Niech będą kapłanami na wzór samego Jezusa.

 

Ela

do góry