,

ZMIANY PERSONALNE W NASZEJ PARAFII

Tradycyjnie, w pierwszym powakacyjnym wydaniu naszej Gazetki – troszcząc się o wiedzę wszystkich przybyłych
do Domu z wakacyjnych krańców świata – drukujemy zmiany personalne, jakie w ostatnich miesiącach zaszły w naszej parafii.

W lipcu pożegnaliśmy Księdza Proboszcza Lucjana Rożka SAC, który podjął posługę duszpasterza w pallotyńskiej parafii
w Lublinie. Ksiądz Lucjan składa serdeczne podziękowanie wszystkim, z którymi dane mu było współpracować przez ostatnie 9 lat, a szczególnie wszystkim Wiernym Parafianom, którzy przychodzą do świątyni na Młodzianowie, by się modlić i mężnie zdążać drogą wiary, postępując w świętości osobistej i umacniając innych świadectwem miłości Boga
i bliźniego.

1 sierpnia – w obecności Księdza Prowincjała Waldemara Pawlika SAC – posługę proboszcza w naszej Parafii rozpoczął
ks. Rafał Czekalewski SAC, który przybył do nas z Hodyszewa. W niedzielę, 6 sierpnia, został on uroczyście przywitany przez Parafian w obecności Księdza Dziekana Czesława Wawrzyńczaka.

W sierpniu posługę Przełożonej Wspólnoty sióstr zmartwychwstanek zakończyła s. Teresa Genowefa Ozimek CR, która podjęła pracę jako zakrystianka w Koniecpolu. Nową Przełożoną jest s. Joanna Korzeniewska CR, która przybyła do nas
z Warszawy.

Niech dobry Bóg błogosławi naszym nowym Przełożonym, a Matka Najświętsza wraz ze swym Oblubieńcem, św. Józefem, niech zjednuje im potrzebne łaski.

Od końca kwietnia, duszpasterz naszej parafii, ks. Karol Świostek SAC zamieszkał w pallotyńskim Domu Opieki we Wrzosowie.

W okresie urlopowym służyli nam pomocą duszpasterską: ks. Marcin Walicki SAC i ks. Ryszard Robakiewicz SAC
oraz kapłani pochodzący z naszej parafii, odwiedzający swoich bliskich. Dzisiaj wspiera nas ks. Giennadij Romaszko SAC,
który przybył do nas z Białorusi.

 

 

Redakcja

do góry