MÓDLMY SIĘ ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY

W październiku 2021 roku papież Franciszek zwołał Kościół na całym świecie na Synod. Wszystko rozpoczęło się od konsultacji z Ludem Bożym, szczególnie we Wspólnotach istniejących przy parafiach. W roku 2023 zbliżamy się do kolejnego kamienia milowego w tym procesie.

Od 4 do 29 października 2023 roku w Rzymie odbędzie się Zgromadzenie XVI Zwyczajnej Sesji Synodu Biskupów pod hasłem: „Dla Kościoła Synodalnego, Komunia, Uczestnictwo, Misja”.

Papież Franciszek stwierdził, że „bez modlitwy nie będzie Synodu”. Jest rzeczą słuszną, aby każda parafia i wspólnota wiary na świecie modliła się o nowe wylanie Ducha Świętego na proces synodalny i zgromadzenie biskupów.

Modlitwa za uczestników rzymskiego etapu synodu o synodalności:
„Miłujący Ojcze,
Panie wszystkich wieków.
Boże wszystkich narodów.
Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa
wezwałeś nas po imieniu.
Zgromadziłeś nas w rodzinie Kościoła.
Ześlij na nas swojego Ducha Świętego.
Natchnij papieża Franciszka
i wszystkich zgromadzonych w Rzymie w tym czasie.
Otwórz ich serca na Twój głos.
Pomóż im odkryć
jak najlepiej odpowiedzieć na Twoje wezwanie.
Daj nam nowe serce i nowego ducha.
Wzmocnij naszą wiarę.
Odnów swój Kościół.
Zainspiruj nas do pracy dla świata
w którym panuje miłość,
w którym zwycięża sprawiedliwość i pokój.
Z Maryją Matką Bożą u naszego boku.
O to wszystko Cię prosimy.
Amen”.

opr.

do góry