,

O TEJ, CO W OSTREJ ŚWIECI BRAMIE

Pomyślałam, że warto – niektórym przypomnieć, a innym przedstawić – Matkę, „co w Ostrej świeci Bramie” zwanej również Matką Wileńską. Z zapałem to uczynię, albowiem mam w Niej szczególne upodobanie.

Nieco historii na wstępie.

Ostra Brama w Wilnie to gotycka brama miejska na Starym Mieście zbudowana między 1503 a 1514 rokiem. Wewnątrz bramy znajduje się kaplica z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, Królowej Korony Polskiej (Matki Miłosierdzia).

2 lipca 1927 roku odbyła się w Wilnie uroczystość koronacji słynącego z cudów Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej – od lat celu pielgrzymek, także z Polski. W ceremonii uczestniczył Marszałek Józef Piłsudski i prezydent Ignacy Mościcki. Koronacji koronami papieskimi dokonał metropolita warszawski, kardynał Aleksander Kakowski. Od tej pory Ta, „co
w Ostrej świeci Bramie” otrzymała tytuł Matki Miłosierdzia.

Doświadczenie łaski.

Dokładnie 20 lat temu – jesienią 2003 roku – byłam w Wilnie z pielgrzymką autokarową. Plac przed Ostrą Bramą tonął
w jesiennych barwach mieniących się złotem jak suknia Maryi.

W moim pątniczym bagażu po brzegi zapakowanym intencjami znajdowała się ta jedna, jedyna, szczególna. Tłum napiera. Emocje sięgają zenitu. Jestem przewodnikiem grupy, śmiało więc intonuję „Boże, coś Polskę”. Nie ukrywam łez wzruszenia, nikt nie ukrywa. Czas na indywidualną modlitwę.

Przed Pełną Miłosierdzia serce otwieram. Proszę o łaskę szczęśliwych narodzin mojej niepełnosprawnej wnuczki. O jej niepełnosprawności wiemy (rodzina) od chwil poczęcia. Lekarze sugerowali aborcję. Nie pod tym adresem, panie doktorze.

Dzisiaj ta śliczna dziewiętnastoletnia dziewczyna, którą mieliśmy ponoć pielęgnować jak roślinkę, jest Mistrzynią Europy
w tańcu na wózkach inwalidzkich.

Miłosierdzie Matki nie zna barier. Jej dyskretna opieka trwa.

Patrzę na Maryję w Jej wileńskim Obrazie. Patrzę i patrzę, a po chwili modlitewnego uniesienia zadaję sobie pytanie: „Dlaczego Matka, „co w Ostrej świeci Bramie” jest bez Dzieciątka Jezus? W historii Obrazu znalazłam: „w tym Wizerunku Matka Boża ukazana jest jako „Niewiasta Zwiastowania i Oczekująca”. „Dobrze trafiłam!” – pomyślałam…

Matka Miłosierdzia nieustannie i dyskretnie towarzyszy mojej Wnuczce w dorastaniu – niełatwej drodze, tym bardziej na wózku.

W sierpniu 2022 roku w miejscowości Butrymańce na Litwie pielgrzymi podążający pieszo do Matki Bożej Ostrobramskiej uczestniczyli w Eucharystii z okazji osiemnastych urodzin mojej Wnuczki. Najwspanialszy prezent u progu dojrzałości.

Z wdzięcznością, ile razy jest to możliwe, odwiedzam Matkę Miłosierdzia w Jej ostrobramskim Wizerunku w niedalekim od Radomia Skarżysku-Kamiennej. Z ufnością powierzam Jej dalszą przyszłość mojej Wnuczki i całej mojej rodziny.


Jadwiga Kulik

do góry